Aktuality

Německý Svaz chemického průmyslu (VCI) a DACHSER Chem Logistics s předstihem prodloužily své partnerství v oblasti nákupní logistiky o dalších pět let. Předčasné prodloužení smlouvy do roku 2029 svědčí o dobré spolupráci. Johann-Peter Nickel, výkonný ředitel VCI, a Michael Kriegel, Department Head DACHSER Chem Logistics, podepsali dohodu v sídle skupiny Dachser v německém Kemptenu.

Německý Svaz chemického průmyslu (VCI – Verband der Chemischen Industrie e.V.) a společnost Dachser zahájily své partnerství v oblasti evropské nákupní logistiky sběrnou službou v roce 2009. Se stále vyšší internacionalizací chemického průmyslu bylo partnerství v roce 2015 rozšířeno také o letecké a námořní přepravy. S přibližně 1 900 členskými společnostmi zaměstnávajícími téměř 550 000 lidí v chemickém a farmaceutickém průmyslu a souvisejících hospodářských odvětvích představuje VCI jeden ze tří největších průmyslových svazů v Německu.

Zleva: Johann-Peter Nickel, výkonný ředitel VCI, a Michael Kriegel, Department Head DACHSER Chem Logistics

„Společnost Dachser je pro naše členské společnosti kompetentním partnerem, který dokáže realizovat jejich evropskou logistiku bezpečně a s jednotnými standardy kvality s využitím své vlastní logistické sítě a zároveň obsluhovat jejich mezikontinentální trhy z jednoho zdroje,” popisuje dlouholeté partnerství Johann-Peter Nickel, výkonný ředitel VCI. Gisa Omlor, která je ve svazu VCI zodpovědná za nákupní partnerství k tomu dodává: „Chemický průmysl je díky některým citlivým výrobkům a řadou zvláštních zákonných nařízení velmi náročný, zejména co se logistiky týče. Mít dlouhodobého partnera, který má potřebné odborné znalosti a nasazení a schopnost komunikovat s německými malými a středními podniky jako rovný s rovným, poskytuje zásadní přidanou hodnotu a konkurenční výhodu.”

Silní partneři

Energetická krize a současný stav globální ekonomiky staví chemický průmysl před velké výzvy, zejména v Německu. „Proto naši členové více než kdy jindy potřebují spolehlivého logistického partnera, který je schopen zajistit bezpečné a odolné dodavatelské řetězce,” uvádí Johann-Peter Nickel. Jak logistický provider, tak i svaz VCI věří, že jejich partnerství má před sebou zářnou budoucnost. „Velmi si vážíme toho, že VCI oceňuje náš závazek v oblasti logistiky pro chemický průmysl,” říká Michael Kriegel, Department Head DACHSER Chem Logistics, k pětiletému prodloužení smlouvy, které bylo uzavřeno s předstihem. „DACHSER Chem Logistics je specializované oborové řešení, které poskytuje všechny výhody globální logistické sítě společnosti Dachser v kombinaci s centrálním fondem odborných znalostí specifických pro chemický průmysl. Mluvíme jazykem chemického průmyslu. Díky investicím do rozšiřování naší logistické sítě, do digitálních inovací a ochrany klimatu máme také ideální pozici pro to čelit výzvám budoucnosti.”

Odbornost napříč všemi obory

V roce 2022 přepravila společnost Dachser přibližně čtyři miliony zásilek obsahujících chemické výrobky, z toho 1,18 milionu těchto zásilek obsahovalo nebezpečné zboží.  Společnost Dachser propojuje svou standardizovanou síť sběrné služby – přepravy, kontraktní logistiku a systémovou IT podporu – se servisními moduly přizpůsobenými na míru chemickému průmyslu. Společnost podporuje své odborné znalosti v oblasti nebezpečného zboží svými centrálními týmy pro management pozemních, leteckých a námořních přeprav nebezpečného zboží a svými přibližně 250 regionálními bezpečnostními poradci pro přepravy nebezpečného zboží na svých pobočkách. Společnost Dachser má 23 poboček v sedmi zemích vybavených pro skladování nebezpečných materiálů. A celkem 29 evropských poboček získalo od Evropské rady chemického průmyslu (CEFIC) certifikaci SQAS (Safety & Quality Assessment for Sustainability – systém hodnocení bezpečnosti a kvality z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Společnost Dachser má tedy ideální předpoklady k tomu, aby i nadále a v budoucnu nabízela svým zákazníkům z oblasti chemického průmyslu špičkové logistické služby.

Zdroj: Dachser