Aktuality

Cena za roční předplatné tištěného časopisu NEBEZPEČNÝ NÁKLAD bude v příštím roce stejná jako letos: 350 Kč + DPH. Objednávky můžete posílat na emailovou adresu: vaclav.podstawka@nebezpecnynaklad.cz.

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD je tištěným odborným časopisem zabývajícím se logistikou a problematikou nebezpečných věcí v České republice. Informuje nejen o dopravě, balení, skladování, poradenství a předpisech, kterými se musí logistika nebezpečných věcí řídit, ale také se zabývá vším, co s touto problematikou úzce souvisí. K tématům proto náleží rovněž likvidace havárií nebezpečných látek, likvidace odpadů, oblast pojištění, informační technologie, telematika, technické vybavení nákladních vozidel a skladů, veletržní a konferenční dění.