Aktuality

Společnost Arcadis Czech Republic zpracovala studii o využití takzvaných zelených střech na průmyslových budovách v České republice.

Cílem bylo posoudit standardní halu o ploše 14 000 m2 ve variantách bez a s takzvanou zelenou střechou, neboli se střešním pláštěm osázeným vegetací (byla uvažována extenzivní střecha s rozchodníky). Budovy byly posuzovány z následujících hledisek: náklady životního cyklu budovy, uhlíkové stopy, vliv na mikroklima budovy, efekt tepelného ostrova a nakládání s dešťovými vodami. „Environmentální hlediska se v developmentu průmyslových budov zohledňují stále víc a víc, což dokládá řada mezinárodních certifikací, které získávají jednotlivé budovy v ČR i na nejvyšších úrovních. Certifikací procházejí i celá portfolia,“ řekla Lenka Matějíčková, vedoucí Sustainability týmu v Arcadis Czech Republic. „Od developerů průmyslových budov jsme měli řadu dotazů na takzvané zelené střechy. Z naší studie vyplývá, že zelená střecha je vhodná spíše pro kancelářskou budovu. Na střechy skladových a výrobních objektů doporučujeme umístit fotovoltaiku, nebo ji nechat volnou, se světlou povrchovou úpravou, která zajistí efekt takzvaný cool roof. Zeleň je v průmyslovém parku lépe umísťovat přímo na pozemku místo zpevněných ploch a u retenčních nádrží na dešťovou vodu.“

Zdroj: Arcadis Czech Republic