Aktuality

Ve společnosti MP Krásno byla implementována dispečerské aplikace Tasha od SolverTechu, která je využívána na plánování tras. Výrazně pomáhá nejen ušetřit čas dispečerů na rozplánování rozvozových a svozových tras, ale také šetří nemalá procenta dopravních nákladů. Systém Tasha nahradil aplikaci od jiného dodavatele, která neuměla analyzovat například sazby externích dopravců, což přináší další úspory.

Vozový park MP Krásno čítá více než sto vozidel, která jezdí po celé České republice a Slovensku. Aktuálně firma expanduje na trhy do Maďarska, Rakouska a do Polska. „Dopravu jsme v naší firmě plánovali od roku 2000 pomocí jiného softwaru, než je Tasha, nicméně neuměl analyzovat další faktory, například sazby externích dopravců. Chtěli jsme také znát skutečné náklady na kilogram dopraveného masa a skutečné náklady na konkrétního zákazníka. Proto jsme se rozhodli pro změnu systému. Dnes už díky systému Tasha dokonce dokážeme znát náklady na dopravu jednotlivé položky,“ uvádí Zdeněk Sehnal, vedoucí logistik dopravy / dispečer společnosti MP Krásno.

Po implementaci systému Tasha propojení s GPS monitoringem

Implementace systému Tasha byla odstartována v lednu 2019, probíhal zkušební provoz. K prvnímu plánování celých tras došlo již po měsíci od implementace systému. Po třech měsících celá společnost MP Krásno přešla na plánování tras prostřednictvím systému Tasha. Dalším krokem bylo propojení s GPS monitoringem. GPS monitoring je instalován jak ve vozidlech MP Krásno, tak i v autech externích přepravců. Po půl roce od dodání systému proběhlo v MP Krásno vyhodnocování předem stanovených KPI parametrů. Dalším krokem bylo vyhodnocování nákladů na dopravu ze skutečně zavezených kilogramů.

Data o nákladech na dopravu jako podklad pro vyjednávání s řetězci

Systém Tasha dokonce dokáže definovat, jaké jsou náklady na zavážení produktů do konkrétní obchodní sítě. Tyto údaje slouží jako podklad pro obchodní vyjednávání se zástupci řetězců například při domlouvání podmínek závozu produktů při mimořádných slevových akcích řetězců.

V listopadu 2020 začala společnost MP Krásno díky systému Tasha navíc vyhodnocovat spotřebu pohonných hmot podle konkrétních vozidel, přesně tedy znala náklady tankování dle jednotlivých řidičů. Posledním krokem bylo v únoru 2022 rozběhnutí automatické vrátnice. „Naplánované časy odjezdu jednotlivých vozidel automaticky zasíláme na vrátnici a ta sama automaticky pouští řidiče na výjezd,“ konstatuje Zdeněk Sehnal.

A jak vše probíhá v praxi?

Dnem systémového plánování je den před samotným rozvozem. „Denně je potřeba naplánovat rozvoz zhruba 2500 zakázek. Plánuje se dle oblastí: Čechy, Morava a Slovensko. Zpracování tohoto plánu rozvozů trvá řádově jen dvě hodiny od uzavření objednávek, což je v 15 hodin. Už v 17 hodin se rozjíždí expedice. To znamená, že zákazník, který si objedná produkty ve 14:59 a je třeba z Michalovců na Slovensku, tak už druhý den ráno v 6 hodin má zboží na prodejně,“ popisuje Zdeněk Sehnal.

Tasha umožňuje porovnání plánu a skutečné trasy

Současně se řidičům systémově zasílá e-mail, ve kterém je přesně specifikováno, co je následující den čeká. Vše je detailně propracováno, řidiči mají v mailu i odkazy na jednotlivé zastávky, pořadí zastávek a samozřejmostí je navigace v mobilním telefonu řidiče, která ho naviguje přesně podle zpracovaného plánu.

V den samotného rozvozu probíhá systémová kontrola dodržování definovaných tras. Podle GPS je automaticky vyhodnocováno, zda naplánovaná trasa odpovídá skutečnosti. Případné rozdíly jsou managementem firmy s řidiči řešeny. „Porovnání skutečnosti a plánu považuji za zásadní. Rozdíl plánovaných kilometrů versus skutečných činí zhruba tři procenta. Tyto rozdíly mohou být způsobeny například mimořádnými objížďkami na trasách kvůli nehodám,“ konstatuje Zdeněk Sehnal. Firma má jednotlivá vychýlení z tras pod přesnou kontrolou.

Systémové řešení je vždy lepší, než jaké by naplánoval dispečer

„Když do počítače zadáte správná data, systémové řešení je vždy lepší, než jaké by naplánoval dispečer. Navíc systém výrazně šetří čas dispečerů. Systém přináší efektivní rozvozy a management vidí strategické informace, na základě kterých může činit relevantní rozhodnutí. Aby plánování rozvozů fungovalo, je potřeba mít nejen správný plán, ale i jeho dokonalou exekuci a kontrolu. To se v MP Krásno podařilo, proto jsou dosažené úspory vysoké,“ říká Tomáš Pajonk, jednatel společnosti SolverTech.

Zdroj: MP Krásno