Aktuality

Dne 29. září 2021 byl Michal Kubíček jmenován novým členem představenstva společnosti PKP CARGO INTERNATIONAL. Michal Kubíček bude zároveň nadále odpovědný za řízení části Provozního úseku.

Michal Kubíček

Michal Kubíček působí ve společnosti PKP CARGO INTERNATIONAL celou svou profesní kariéru od roku 2001. Začínal zde jako výpravčí na vlečkách OKV, později působil na přepravním oddělení a poté zastával pozici projektového manažera. Od roku 2007 byl vedoucím Terminálu Paskov a od roku 2016 je ředitelem tohoto Terminálu. Od března 2021 byl zároveň i ředitelem Provozní oblasti Vlečky. Od srpna tohoto roku je odpovědný za řízení části Provozního úseku. Vystudoval Vysokou školu Báňskou-Technickou univerzitu Ostrava, obor Doprava. Zdroj: PKP CARGO INTERNATIONAL