Aktuality

Zástupce sdružení ČESMAD Bohemia předal pětici řidičů společnosti ESA logistika čestné diplomy Mezinárodní unie silniční dopravy (IRU – International Road Transport Union). Jedná se o speciální ocenění pro řidiče, kteří splní stanovené podmínky, a o jeho udělení rozhoduje přímo výkonné předsednictvo unie.

Ocenění řidiči musí aktivně a řádně vykonávat svoji profesi nejméně dvacet let, a to k plné spokojenosti svého zaměstnavatele. Pro stejnou dopravní společnost pak musí pracovat alespoň pět let a mít jako profesionální řidič na svém kontě minimálně 1 000 000 km bez toho, aby během posledních dvaceti let způsobil vlastní vinou závažnou dopravní nehodu s následným úrazem. Přísné měřítko platí i pro přestupky – během posledních pěti let nesmí oceněný řidič spáchat vážný dopravní, celní nebo jiný administrativní přestupek. Čestný diplom lze také konkrétní osobě udělit pouze jednou.

Diplomy si z rukou Zdeňka Zahrádky, který zastupoval sdružení ČESMAD Bohemia jakožto člena Mezinárodní unie silniční dopravy, ve druhém květnovém týdnu převzali následující řidiči společnosti ESA logistika:

  • Roman Ryska, řidič mezinárodní kamionové dopravy
  • Jaroslav Dvořák, řidič vnitrostátní kamionové dopravy, středisko Kladno
  • Jan Kváča, řidič vnitrostátní kamionové dopravy, středisko Kladno
  • Miroslav Vesecký, řidič vnitrostátní kamionové dopravy, středisko Kladno
  • Aleš Pilař – řidič vnitrostátní kamionové dopravy, středisko Chrudim

Během slavnostního předávání řidičům poděkoval a vyslovil uznání generální ředitel společnosti ESA logistika Marek Cvačka a dispečeři z příslušných dopravních středisek předali oceněným řidičům věrný model kamionu, s nímž jezdí v barvách ESA logistika. „Přestože dnešní moderní vozidla zvyšují bezpečnost silničního provozu a řidičům částečně usnadňují práci, při aktuální hustotě dopravy a potřebě dojet včas na místo určení je to stále profese stresující a nesnadná. Proto jsme rádi, že jsme mohli ocenit naše kolegy – řidiče, kteří splnili přísné podmínky pro udělení čestného diplomu. Jejich bezchybné práce a věrnosti naší firmě si velmi vážíme,“ říká manažer marketingu společnosti ESA logistika Jindřich Karas.

Mezinárodní unie silniční dopravy reprezentuje 3,5 milionu firem z celého světa podnikajících v autobusové, nákladní i taxi dopravě z více než stovky zemí celého světa. Unie byla založena v Ženevě v roce 1948.

Zdroj: ESA logistika