Aktuality

25. 11. se konal seminář s názvem Budoucnost přeprav chemie železnici a podnikových vleček. Vzhledem ke špatné pandemické situaci proběhla akce online.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Úvod posluchače přivítal Václav Živec (Svaz chemického průmyslu ČR), který posléze předal slovo Renatě Slabé a Lukáši Soukupovi (oba Ministerstva dopravy ČR), kteří hovořili o výhledech, trendech a konkrétních časových horizontech kroků Ministerstva dopravy v oblasti železnice a vleček v ČR a Evropě v souvislosti se zelenou politikou EU a problematikou přeprav chemických komodit. Následovala přednáška „Informační technologie podporující procesy u provozovatelů vleček a kontejnerových terminálů, s níž vystoupil Vlastimil Kožej (CID International). Poté se slova ujal Vladimír Fišer (BOHEMIAKOMBI), který hovořil o chemických přepravách na železnici. Dále vystoupili na příklad Pavlína Tomková z Ministerstva dopravy ČR s tématem „Budoucnost přeprav chemie po železnici v kontextu možností veřejné podpory“, Tomáš Kudrna (Svaz chemického průmyslu ČR) prezentoval příspěvek „Chemické podniky a jejich zájem o přepravu na železnici“ a Jaroslav Dvořák (ŽESNAD, ORLEN Unipetrol Doprava) poukázal na budoucnost přeprav po železnici.

Na základě věcné diskuze bylo navrhnuto, aby byly všechny náměty výborem zapracovány do programu dalších plánovaných seminářů v roce 2022 (forma záleží na aktuálních covidových opatřeních vlády).

Zdroj: SCHP ČR