Aktuality

Společnost PKP CARGO INTERNATIONAL 15. června 2023 převzala od společnosti Siemens Mobility do zkušebního provozu lokomotivu Siemens Vectron Dual Mode a využila její možnosti pro své potenciální budoucí přepravy a potřeby zákazníků.

Lokomotiva nesoucí mezinárodní označení 90 80 2248 019-2 varianta G06, 15kV/16,7 Kz AC, diesel s výkonem spalovacího motoru 2400 kW je schválena prozatím pro provoz v Německu. PKP CARGO INTERNATIONAL se tak zařadila mezi několik málo dopravců v České republice, kteří měli příležitost tuto lokomotivu otestovat přímo na svých provozech.

Součástí podmínky provozu bylo také nutné proškolení několika strojvedoucích z řad PKP CARGO INTERNATIONAL ve zkušebním centru VUZ Velim se závěrečnou certifikací a autorizací pro obsluhy této lokomotivy. I přesto, že lokomotiva měla vydaná omezení a mohla být plně využita pouze pro dieselovou trakci po tratích SŽ, i tak PKP CARGO INTERNATIONAL maximálně využila její potenciál na těchto tratích nebo na vlastních vlečkových provozech.

Zdroj: PKP CARGO INTERNATIONAL