Aktuality

Rychlejší a efektivnější zpracování dat je jednou z priorit společnosti C.S.CARGO. Budoucnost logistiky vidí firma v digitalizaci a automatizaci každodenních procesů, a proto se spojila se společností HandyBot a propojila své stávající systémy s doporučenými robotickými nástroji.

Ke svým zákazníkům přistupuje společnost C.S.CARGO s individuální péčí. Ta vyžaduje velmi specifické požadavky, a jelikož firma ročně obslouží téměř 2 500 zákazníků, jsou tak nároky na zaměstnance opravdu vysoké. Obzvlášť pak v rutinních agendách, jako je přepisování dat z vlastních systémů do systémů zákazníků, vystavování dokladů nebo v reportingu. Tyto běžné procesy zabírají pracovníkům poměrnou část pracovní doby, a proto se společnost rozhodla tyto úkony zautomatizovat. „Přesun rutinních činností na automatizovanou platformu výrazně zrychlilo naše služby a ušetřilo čas našich zaměstnanců, kteří se mohou věnovat více našim zákazníkům a činnostem s vyšší přidanou hodnotou“, řekl generální ředitel C.S.CARGO a.s. Petr Volák.

Robotická automatizace procesů (RPA) je IT obor specializující se na automatizaci pravidelně se opakujících činností, vykonávaných pomocí výpočetní techniky. V současné době je na trhu několik platforem a firem, které se RPA zabývají. Pro firmu HandyBot se C.S.CARGO rozhodlo z několika důvodů. „Jako česká firma reaguje konkrétně na potřeby a specifika českého trhu a legislativy. Zajištuje velmi kvalitní a rychlou zákaznickou podporu, flexibilně reaguje na naše požadavky a na základě svých zkušeností je schopna připravit řešení na míru našim potřebám,“ uvedl o propojení s HandyBotem finanční ředitel C.S.CARGO, Bohumil Novotný. „Robotizace se i z důvodu aktuální světové situace stává naprostou nezbytností v efektivním vedení firem. Ti, kteří si to uvědomí mezi prvními, budou mít na trhu velký náskok,“ poznamenal Michal Kříž spolumajitel a CTO HandyBot.

Smyslem robotizace v oblasti IT je rozhodně usnadnění všech procesů zaměstnancům i klientům. Lidská pracovní síla však zůstává na prvním místě. Robotizace firmám umožňuje využít kreativity a zkušeností vlastních zaměstnanců na plno. Společnost pečlivě sleduje vývoj v oblasti digitálních technologií a současná novinka není rozhodně jejich poslední, kterou v aktuální době chystá. „Pokud chceme být dlouhodobě spolehlivými partnery v oblasti logistiky, musíme být schopni reagovat na rychlost a vývoj v ostatních oblastech a to především v IT. Integrování podobných systémů je pro nás klíčové. Jsem rád, že právě naše firma na tyto inovace klade takový důraz,“ dodal Petr Volák.

Zdroj: C.S.CARGO