Aktuality

Globální poskytovatel logistických služeb DB Schenker je preferovaným spedičním partnerem Kongresového centra Praha (KCP). DB Schenker bude převážet materiál pro partnery KCP na konference a veletrhy i další kulturní akce, které se v prostorách budou pořádat. Zástupce obou organizací k partnerství vedly mimo jiné i jejich udržitelné závazky.

DB Schenker a Kongresové centrum Praha sdílí podobné závazky k životnímu prostředí. Na střechu KCP bylo umístěno 2 080 solárních panelů, které jsou schopné pokrýt 10 % spotřeby centra. Stejně tak DB Schenker investuje do energeticky šetrných budov, ekologické flotily a testuje různá alternativní paliva. Paralelou je i udržitelný catering a zero waste koncept Kongresového centra, na který DB Schenker navazuje svou snahou, neplýtvat kilometry a uzpůsobuje náklad tak, aby tyto prázdné kilometry nevznikaly.

Zdroj: DB Schenker