Aktuality

Mezinárodní logistický provider Dachser prošel audity správné distribuční praxe GDP (good distribution practice) na svých pobočkách ve Frankfurtu nad Mohanem, Madridu, Barceloně a Bombaji a ve své centrále v německém Kemptenu. Nezávislý institut certifikací potvrdil, že společnost Dachser splňuje specifické podmínky týkající se bezpečných a zabezpečených přepravních řetězcům ve farmaceutickém průmyslu.

Certifikátem správné distribuční praxe (GDP) se externí autorita zaručila za to, že společnost Dachser splňuje přísná kritéria kvality a procesů v logistice pro segment life science a healthcare. Společnost získala certifikát za svůj globální systém řízení kvality a pro své strategické pobočky v Německu, Španělsku a Indii. Tento certifikát potvrzuje, že jsou zásilky v síti společnosti DACHSER pro segment life science a healthcare zpracovávány v souladu s předpisy EU.

Na produkty z oblasti life science a healthcare se vztahují přísné požadavky pro přepravu, skladování a manipulaci. Je nutné dodržovat řadu předpisů a splňovat nařízení zákazníků, právní předpisy a specifika jednotlivých produktů. Léky, vakcíny a další farmaka jsou často teplotně a časově citlivé zásilky, které vyžadují dodržování předpisů GDP. Certifikace správné distribuční praxe je uznávaným průmyslovým standardem, který potvrzuje bezpečnou manipulaci a správnou přepravu těchto produktů. „Tato certifikace je známkou kvality našeho globálního logistického řešení DACHSER Life Science and Healthcare,” říká Timo Stroh, Head of Global Air Freight skupiny Dachser, a dodává, „tímto způsobem se podílíme na zajištění bezpečných a spolehlivých dodavatelských řetězců pro naše zákazníky z oblasti life science a healthcare.”

Certifikační proces se skládá z několika auditů prováděných nezávislou stranou. Tyto audity hodnotí aspekty kvality, jako jsou standardní manipulační postupy, zásilky v řízeném teplotním režimu z oblasti life science a healthcare, externí a interní školení a risk management.

„Certifikace shody se správnou distribuční praxí v Bombaji, Madridu, Barceloně a Frankfurtu je začátkem certifikačního procesu pro všechny strategické pobočky, které se ve společnosti Dachser podílejí na manipulaci a přepravě produktů z oblasti life science a healthcare. Naše strategie je zaměřená na kvalitu s cílem zachování integrity tohoto citlivého zboží v celém přepravním řetězci až k samotnému pacientovi,” říká Netka Hohlfeldová, Department Head Life Science and Healthcare Logistics společnosti Dachser.

Kromě certifikace shody s GDP je společnost Dachser také držitelem certifikace IATA CEIV Pharma pro svá pracoviště ve Frankfurtu nad Mohanem (Německo), v Atlantě (USA), v Bombaji a Hajdarábádu (Indie) a v Šanghaji (Čína).

Zdroj: Dachser