Aktuality

Přeprava zdravotnických a farmaceutických zásilek podléhá přísným pravidlům. Díky certifikaci Life+ je DB Schenker v Česku a na Slovensku může nově posílat také letecky nebo po moři, a rozšíří tak své služby v oblasti skladové logistiky zdravotnického materiálu a léčiv.

Pravidla pro tzv. Pharma nebo Healthcare zakázky jsou daná legislativou a oborovými standardy, mezi něž patří certifikát Life+, kterým DB Schenker globálně nastavuje tzv. Správnou distribuční praxi (GDP). Soubor opatření, která se dodržují při přepravě a skladování léků, léčiv a zdravotnických prostředků, zahrnuje například striktní oddělení od ostatního zboží, pokud je požadováno, tak teplotní řízení (skladování a přeprava zboží ve stanoveném rozmezí teploty a vlhkosti), nastavení a dodržování hygienických pravidel pro zaměstnance, nastavení a udržování úklidových plánů a samozřejmě také hodnocení rizik procesu skladování a přepravy.

Zdroj: DB Schenker