Aktuality

Dopad stavebních aktivit na životní prostředí je obrovský a výroba některých stavebních materiálů je velmi energeticky náročná. Výrobce cementu společnost Lafarge Cement proto dlouhodobě využívá, kromě fosilních paliv, také alternativní zdroje energie, aby snížil svůj dopad na životní prostředí. Výsledkem dlouhodobého úsilí je výrazné snížení závislosti na zemním plynu.  Dominantní podíl v energetickém palivovém mixu tvoří z více jak 95 % alternativní paliva.

Podle údajů Svazu výrobců cementu České republiky nepřesáhla spotřeba plynu v rámci energetického palivového mixu 1 %, a to za posledních 20 let. Za rok 2020 tento poměr činil dokonce 0,9 %, v roce 2000 pak 0,2 %. Zatímco ještě v roce 1990 využívaly cementárny v České republice plyn z 69,6 %. Za třicet let tak učinil cementářský průmysl ve snižování závislosti na plynu obrovský pokrok, protože stále více spaluje paliva alternativní.

„Ve využívání alternativních paliv jsme na špičce v České republice, a dokonce i v Evropě. Alternativním palivem rozumíme tuhé alternativní palivo, což je předzpracovaný (rozdrcený, vytříděný s danými kvalitativními parametry) výmět ze žlutých popelnic. Je to vlastně vše, co nelze z těchto popelnic zpracovat jinak. U nás v cementárně to ale využít dokážeme a přeměníme na teplo. Pro vaši představu, dokážeme nahradit 150 tisíc tun uhlí 130 tisíci tunami alternativních paliv,“ vysvětlil Miroslav Kratochvíl, generální ředitel a předseda představenstva Lafarge Cement. „Plyn se v cementárně užívá jen při nájezdu pece, v níž se vypaluje slínek, základní složka cementu, částečně při mletí a na vytápění kancelářských prostor.“

Zdroj: Lafarge Cement