Aktuality

Společnost Kuehne+Nagel zajistila ekvivalentní množství biopaliva nenovější generace vyráběného na bázi odpadů, jehož prostřednictvím ušetří emise CO2e pro přepravu 40 000 TEU (1 TEU = ekvivalent jednoho 20stopého kontejneru). V souladu s cílem společnosti dosáhnout nulových emisí tak mohou svoji emisní CO CO2e stopu snižovat i zákazníci. Biopaliva jsou jim dostupná pro přepravu veškerých zásilek u transakcí a služeb všech typů po celém světě.

Koncept biopaliv Kuehne+Nagel je založený na využívání biopaliv nejnovější generace dle definice RED II a spočívá v alokaci biopaliva s prokazatelným původem pro přepravu nákladu zákazníků. Biopaliva jsou aktuálně nejúčinnějším prostředkem k dosažení uhlíkově neutrální kontejnerové přepravy zboží. Na rozdíl od fosilních paliv, jež jsou vyčerpatelným energetickým zdrojem generujícím dodatečné emise CO2e, vzniká nejnovější generace biopaliv v cirkulárním uhlíkovém životním cyklu z obnovitelných surovin na bázi recyklovaného odpadu nebo biomasy. Kuehne+Nagel garantuje svým zákazníkům jejich prostřednictvím plnou eliminaci skleníkových plynů (CO2e) v námořní přepravě, jelikož dochází ke kompenzaci emisí z výroby biopaliv i jejich nižší hustoty oproti konvenčním pohonným hmotám.

Zdroj: Kuehne+Nagel