Aktuality

Společnost Kuehne+Nagel pokračuje v plnění závazků v oblasti udržitelnosti. Cílem logistické skupiny je dosáhnout do roku 2030 nulové uhlíkové stopy a přispět k omezení globálního oteplování pod 2 °C.

K dosažení těchto cílů podniká společnost Kuehne+Nagel konkrétní a vědecky podložené kroky v rámci svého programu Net Zero Carbon, který sestává ze tří klíčových činností: detekce, snižování a kompenzace uhlíkové stopy.

Podle zprávy Mezinárodní námořní organizace je na moři každoročně vyprodukována zhruba jedna miliarda tun emisí CO2. Silná globální pozice umožňuje společnosti Kuehne+Nagel shromažďovat množství užitečných dat pro identifikaci možností, jak emise z této přepravy eliminovat. Na jejich základě pak vytváří pro své zákazníky co nejekologičtější logistické služby. „Online platforma Seaexplorer umožňuje zákazníkům vidět množství vyprodukovaných emisí CO2 pro každou loď během její námořní cesty, bez ohledu na to, která přepravní společnost je jejím provozovatelem,“ uvedl Miroslav Pudil, generální ředitel společnosti Kuehne+Nagel pro Českou republiku.

Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak eliminovat emise uhlíku, je přechod na biopaliva druhé generace, která se vyrábějí z nejedlých plodin, lesních produktů, odpadních olejů nebo tuhého komunálního odpadu.

„Používáním ekologičtějších biopaliv mohou zákazníci eliminovat více než 90 % emisí CO2 z přepravy, ale cesta k úplné dekarbonizaci logistiky je dlouhá a může trvat dalších 10 až 15 let,“ dodal Miroslav Pudil.

Zdroj: Kuehne+Nagel