Aktuality

Společnost Kuehne+Nagel začala svým zákazníkům v segmentu silniční logistiky, kteří ke snížení emisí spojených s dopravou využívají objednávek hydrogenačně upravených rostlinných olejů (HVO), nabízet řešení Book & Claim založené na bázi uhlíkového insettingu.

Tato služba doplňuje již zaběhnutý obdobný program pro sféry námořní a letecké logistiky orientovaný na využívání námořních biopaliv, respektive udržitelných leteckých paliv SAF. Díky své komplexní povaze Book & Claim pomáhá naplňovat vědeckým výzkumem podložené cíle, jimiž se Kuehne+Nagel řídí, a urychlovat proces celkového snižování emisí z logistiky. Na přípravě konceptu Book & Claim pro HVO spolupracoval tým Kuehne+Nagel s několika klíčovými třetími stranami, a to při testování a ověřování robustnosti vědeckého a metodologického základu programu. Zásadním přínosem pro realizaci projektu se staly i dosavadní zkušenosti ze segmentů námořní a letecké logistiky.

Zdroj: Kuehne+Nagel