Aktuality

Americká výzkumná společnost Gartner ocenila strategii a pevnou pozici Kuehne+Nagel na globálním trhu. Skupina svým lokálním i nadnárodním zákazníkům poskytuje jednu z nejvíce diferencovaných a specializovaných nabídek v segmentu logistiky třetích stran.

Gartner za silnou stránku Kuehne+Nagel považuje schopnost realizovat a naplňovat marketingové strategie. Uznání se dostalo i meziročnímu růstu prodejů a tržeb skupiny v důsledku nových akvizic, organického růstu i působení ve 14 průmyslových segmentech. V neposlední řadě hodnotitelé vyzdvihli celkovou odolnost Kuehne+Nagel a ocenili nové investice, akvizice a podporu inovací, s jejichž pomocí nalezla řešení v oblastech, kde byl dříve identifikován prostor pro vylepšení. Díky tomu skupina obsadila v kvadrantu ještě lepší pozici.

Zdroj: Kuehne+Nagel