Aktuality

Společnosti Kuehne+Nagel a Lenovo uzavřely partnerství, jehož účelem je podporovat technologické firmy při plnění jejich závazků minimalizovat dopad na životní prostředí a bojovat s klimatickou změnou. Jeho součástí je nabídka řešení, které je v tech odvětví zcela unikátní: Zákazníci Lenovo si totiž mohou u svých objednávek IT vybavení zvolit možnost přepravy s využitím udržitelných leteckých paliv SAF. Ta jsou vyráběna ze zemědělských plodin a jejich použití umožňuje snižovat emise skleníkových plynů.

SAF je dnes nejefektivnějším řešením, jež zásadním způsobem redukuje ekologickou stopu nákladní letecké přepravy. V případě, že bude zakázka realizována s využitím SAF, vystaví Kuehne+Nagel pro Lenovo i jeho zákazníka certifikát o snížení emisí. Obsahovat bude údaje o objemu SAF využitého k přepravě objednaného zboží prostřednictvím dané linky a dopravce. Takto transparentně deklarované hodnoty umožňují zákazníkům snižovat jejich emise u nakupovaného zboží a služeb v rozsahu 3.1. díky eliminaci emisí CO2e při jejich přepravě.

Zdroj: Kuehne+Nagel