Aktuality

Skupina Kuehne+Nagel a společnost Capgemini oznámily uzavření strategické dohody o tom, že vytvoří nabídku jedinečných služeb zaměřených na orchestraci dodavatelského řetězce s důrazem na poskytování komplexního servisu napříč celou jeho sítí.

Zákazníci, kteří se službu rozhodnou využít, díky ní budou moci efektivně řídit provoz v dodavatelském řetězci, zvýšit svou odolnost a zachovat si agilitu i v současném rychle se měnícím globálním prostředí. Nová strategická dohoda je na trhu první svého druhu. Spojuje špičkové expertní znalosti Kuehne+Nagel na poli logistického managementu a realizace zakázek s nejmodernějším systémem inteligentních operací pro dodavatelský řetězec (Intelligent Supply Chain Operations – ISCO), jenž vyvíjí Capgemini.

Zdroj: Kuehne+Nagel