Aktuality

V druhém díle našeho seriálu o přepravě zboží po kontinentech se nyní podíváme na význam Jižní Asie pro Evropu a Českou republiku. Tato lokalita zažívá hromadný přesun průmyslu z Východní Asie, převážně Číny do přilehlých států. Jedná se především o těžký průmysl, automotive, optiku a stavebnice. Mezi největší trhy této oblasti patří Indie, Pákistán a Bangladéš. Společnost DSV na těchto trzích působí dlouhodobě a vidí v nich velký potenciál, nejen jako náhradu za ekonomii Číny. Cesta odsud do Evropy je oproti Číně po moři rychlejší až o pětinu času.

Nejen pandemie covidu ukázala, že spoléhat se s obchodem výlučně na jeden trh není rozumné. Automotive a průmyslové koncerny stěhují své továrny z Východní Asie do zemí, kde nebude ohrožena kontinuita obchodního řetězce. Jižní Asie se pro tento účel jeví jako ideální z důvodu dostupnosti lidských zdrojů, přístupné politice budování skladů a infrastruktury i zásob nerostného bohatství.

Indie je několik desetiletí lídrem mezi průmyslovými mocnostmi. Přesun mnoha koncernů z Číny do regionů po celé Indii učiní z této bývalé britské kolonie nezbytný článek ve světovém dodavatelském řetězci. Z tohoto důvodu je naprosto logické i posílení lokálních poboček přepravních společností, které budou místní výrobky transportovat do celého světa a naopak. Indie, potažmo většina států tohoto subkontinentu je z velké části obklopena mořem a má tak výhodu v možnosti využití námořní dopravy. Také železniční přeprava v Jižní Asii zažívá boom po vypuknutí geopolitických rozbrojů na Ukrajině z důvodu odklonu transportu přes Rusko na alternativní trasu směřující přes Turecko.

Artikly, které DSV do této lokality nejčastěji dováží zahrnují součástky pro automotive společnosti, optické produkty nebo třeba i dětské stavebnice. Export pak v drtivé většině představují produkty oděvního průmyslu, které jsou v tomto subkontinentu masově vyráběny. Hlavní státy, na kterých zde DSV působí jsou hlavně Indie, Pákistán, Bangladéš a Srí Lanka.

„Region Jižní Asie je v aktuální době velmi zahlcen přesuny koncernů ze sousedních zemí a pro logistiky to znamená velkou kreativitu skloubit veškeré stávající toky zboží s těmi novými. Celá oblast je velmi přístupná k budování nové infrastruktury, která je důležitá nejen pro místní společnosti, ale i běžné obyvatelstvo. Veškeré procesy jsou zde velmi dynamické a ve srovnání s restrikcemi Východní Asie přístupnější,“ sděluje Robert Kraus, Director, Air Department, DSV Air & Sea, CZ.

Jižní Asie se v posledních letech stává ekvivalentní náhradou Číny ve smyslu výrobní mocnosti. Statistiky přepravních společností ukazují, že export zboží z Číny se v loňském roce razantně snížil, objem zboží dovezeného do Čech poklesl až o 13 %. Nárůst exportu z Indie do zbytku světa se přitom o několik procent zvýšil. Z tohoto trendu lze soudit, že Indie částečně přebrala závazky, které doposud naplňovala právě Čína. Jen transport zboží z čínského největšího přístavu v Šanghaji trvá do evropského Bremerhavenu průměrně 35 dní. Cesta z největšího indického přístavu Nhava Sheva trvá do stejné cílové destinace jen 28 dní. Časová úspora transportu je v tomto případě 20 %. Přesun koncernů na místní trhy je tedy logickým krokem. Bude většina zboží vyrobeného nyní Made in India?

Zdroj: DSV