Aktuality

Společnost Evergreen Line potvrdila, že kontejnerová loď EVER GIVEN bylo dnes úspěšně vyproštěno v Suezském průplavu. Aby mohl být v průplavu opět zahájen normální provoz, opouští plavidlo místo pomocí remorkérů.

Havarované plavidlo bude přemístěno a zkontrolováno, aby byla zjištěna jeho způsobilost k další plavbě. Po dokončení inspekce budou přijata rozhodnutí ohledně nákladu, který je aktuálně na palubě. Společnost Evergreen Line děkuje Úřadu pro Suezský průplav a všem zúčastněným stranám za pomoc a podporu v této obtížné a nešťastné situaci. Rovněž vyjadřuje poděkování a uznání posádce lodi, která zůstala pevná na svých pozicích, stejně jako všem dalším zapojeným subjektům za jejich profesionalitu a neúnavné úsilí za posledních šest dní. Poté, co majitel lodi a další zúčastněné strany dokončí vyšetřování a podají zprávu o incidentu, bude společnost Evergreen s majitelem lodi koordinovat řešení dalších záležitostí.

EVER GIVEN je kontejnerová loď třídy 20 000 TEU, kterou si v současné době pronajímá společnost Evergreen Marine Corp. na základě smlouvy o časovém pronájmu. Loď je nasazena na servisní trase Dálný východ – Evropa.

Zdroj: Portcare International

Foto: ČTK