Aktuality

Efektivní procesy, harmonizované flotily a integrace nových technologií, která přináší zisk. To jsou klíčové faktory pro dlouhodobou ekonomickou úspěšnost v intralogistice.

Pro STILL je odborné poradenství již 100 let nosným pilířem firemní filozofie.

Pro společnost STILL je odborné poradenství již 100 let nosným pilířem firemní filozofie a důležitým prvkem dlouhodobých partnerských vztahů se zákazníky. S intralogistickým poradenstvím jako službou navíc firma STILL v posledních letech významně přispěla ke změně chápání rozsáhlých procesních logistických koncepcí. Komplexní požadavky vyžadují individuální poradenství. Na míru navržená řešení vznikají na bázi podrobných analýz. V duchu těchto myšlenek pracoval již Hans Still, když v roce 1920 založil opravnu elektromotorů. A jsou pilíři intralogistického poradenství, s nimiž STILL od roku 2017 nabízí komplexní procesní řešení v rámci produktového a systémového poradenství.

Úspěšná historie se snoubí s budoucností

V úzké spolupráci se zákazníky spojují specialisté ze společnosti STILL všechny prvky materiálových a informačních toků do inteligentní koncepce řešení. STILL přitom sází na poradenství ve čtyř krocích. Po pečlivém shromáždění dat, ke kterému patří i přesné zjištění přání a potřeb zákazníka, následuje rozsáhlá analýza, která je základem spolehlivého plánování. Ve třetím kroku – optimalizaci – se stávající logistické procesy upraví a strukturují tak, aby co nejlépe splňovaly aktuální a budoucí požadavky a vytvořily se veškeré předpoklady pro dlouhodobou úspěšnost. Čtvrtý krok zahrnuje koncepci, která dá zákazníkovi do ruky individuální řešení odpovídající jeho potřebám. Prioritu mají transparentnost, přehlednost a realizovatelnost.

„Navrhujeme pouze koncepce, které jsou v souladu nejen s požadavky, ale také s aktuálními možnostmi zákazníka. Pouze tak bude moci i do budoucna samostatně pracovat. Vyžaduje to přesnou analýzu a jasnou komunikaci,“ uvedla Marina Hein, Senior Director Advanced Applications ve společnosti STILL.

Stále větší potřeba poradenství
Od roku 2012 mohou zákazníci STILL digitálně a samostatně řídit a optimalizovat své flotily manipulační techniky.

Úspěch ještě mladé jednotky poradenských služeb hovoří sám za sebe. Šestičlenný tým složený ze specialistů na intralogistiku zpracovává již dnes přibližně 20 mezinárodních poradenských projektů ročně.

Tři čtvrtiny z nich již obsahují otázky automatizace a její implementace v budoucnosti. Neboť zejména s ohledem na stále komplexnější intralogistické procesy a sklady kontinuálně roste potřeba poradenství v mnoha firmách. Zákazníci profitují z velkých zkušeností a kompetence v oblastech optimalizace procesů, projektování nasazení inteligentních tažných souprav, rozvržení skladů a automatizace. Důležitost poradenství zároveň dokládají svými měřitelnými ekonomickými přínosy úspěšné referenční projekty. Obojí společně přispívá k tomu, že se pohled na logistiku jako ekonomický faktor úspěchu v posledních letech velmi změnil.

Poradenství snižuje náklady a umožňuje růst

Stále více firem si uvědomuje, že optimalizované flotily, systémy a procesy jsou investicí do budoucnosti, která se vyplatí. Umožňují například efektivní skladové hospodářství, snižují požadavky na prostor a zkracují přepravní trasy. Vytvářejí tak předpoklady pro ekonomický úspěch a růst.

„A čím intenzivněji se individuální požadavky a oborové standardy zohledňují již při plánování nových projektů, skladů a restrukturalizací, tím lépe mohou také předjímat výzvy budoucnosti a lze je snáze realizovat. S ohledem na megatrend automatizace to například znamená vytvořit pro zákazníky již dnes předpoklady, které jim v budoucnu umožní integrovat do jejich procesů prvky automatizace,“ řekla Marina Hein.

Nepředvídatelné situace často vyžadují rychlou reakci. I zde nabízí STILL intralogistické poradenství rychlé možnosti: Mohou pomoci online konzultace, rychlé poradenství pro náhle nutné úpravy procesů nebo rychlá přítomnost na místě.

Zdroj: STILL