Aktuality

DHL Supply Chain rozšiřuje komerční využití autonomních vysokozdvižných a paletových vozíků ve svých více než 1500 skladech na celém světě. Soustředí se přitom v první řadě na provozovny v Evropě, Velké Británii a Irsku nebo v Severní Americe, tedy na trhy s chronickým nedostatkem pracovníků.

Autonomní paletové vozíky přemisťují zboží na paletách jak ve vertikálním, tak horizontálním směru. Používají se proto zejména v odvětvích, v nichž se zboží přepravuje převážně na paletách, například ve spotřebním a automobilovém průmyslu nebo maloobchodu. Využití této inovativní techniky je součástí programu urychlené digitalizace společnosti DHL Supply Chain v rámci strategie pro komercializaci a široké uplatnění inovativních řešení a nových technologií.

Zdroj: DHL