Aktuality

Kolínská automobilka Toyota Motor Manufacturing Czech Republic uzavřela smlouvu o spolupráci v rámci celních služeb se společností PST CLC, která se stala jejím exkluzivním celním brokerem. Spolupráce začala v dubnu, postupně byly nastaveny jednotlivé procesy nutné pro celní odbavení tak, aby nedocházelo ke zdržením a komponenty do výroby putovaly v režimu Just in Time.

Společnost PST CLC v rámci spolupráce s automobilkou využívá vlastní dedikovaný tým, který sleduje veškeré změny v oblasti celní problematiky, zabývá se metodikami a implementuje změny. „Při návrhu řešení jsme vycházeli z našich dlouhodobých zkušeností, výborné znalosti tuzemského i zahraničního prostředí, ze znalostí v poskytování celních služeb a nastavení celního prostředí pro poskytování celních služeb dedikovaných zákazníkovi. Výhodou v rámci outsourcingu celních služeb je naše velká míra automatizace procesů. Využíváme automatický přenos dat. Nicméně podstatný je nejen samotný přenos dat, ale roli hraje i vysoká úroveň jejich zabezpečení, archivace a zálohování,“ poznamenal Petr Böhm, generální manažer divize celních služeb společnosti PST CLC.

Zdroj: PST CLC