Aktuality

Ve společnosti ČD Cargo bylo dokončeno kolektivní vyjednávání. Nová podniková kolektivní smlouva bude platná od 1. dubna 2022 do 31. března 2023.

Nejpodstatnější změnou parametrů je nominální navýšení všech tarifních mezd o 1 100 Kč. Mimořádně tak proti zvyklostem nedochází k procentuálnímu navýšení především z důvodu snahy zohlednit aktuální míru inflace u zaměstnanců v nižších tarifních stupních. Současně dochází k úpravě některých dalších nadtarifních složek mzdy, které oceňují vyšší míru práce v noci a flexibilitu našich zaměstnanců.

Zdroj: ČD Cargo