Aktuality

Skupina KION pokračovala v první polovině roku ve zvyšování své ziskovosti, tažená další silnou dynamikou jejího segmentu Industrial Trucks & Services (ITS). Klíčovými důvody pozitivního výsledku je zlepšená situace v dodavatelském řetězci a úspěšná opatření ke zvýšení obchodní a provozní agility. Očištěný EBIT se meziročně zlepšil o 11,7 procenta a obrat vzrostl o 1,5 procenta.

„Opatření pro zvýšení obchodní agility a výkonnosti zavedená v loňském roce se vyplácejí,“ říká Rob Smith, generální ředitel KION GROUP AG. „Pozitivní vývoj v segmentu ITS je působivým důkazem toho, že odhodlané zaměření celého týmu KION na ty správné páky udělalo do budoucna společnost mnohem odolnější a agilnější. Zvyšujeme proto naše výhledy na rok 2023 jak pro skupinu, tak pro segment ITS.“

Konsolidovaný obrat vzrostl meziročně ve sledovaném období o 1,5 procenta na 5,617 miliardy eur (1. pololetí 2022: 5,537 miliardy eur). Podíl konsolidovaných tržeb připadajících na služby se zvýšil na 44,3 procenta (v 1. pololetí 2022 to bylo 40,5 procenta). Nárůst obratu o 19,9 procenta v segmentu ITS na 4,135 miliardy eur (v předchozím roce to bylo 3,445 miliardy eur) byl důsledkem zejména opatření ke zlepšení dostupnosti materiálu. Pozitivní dopad mělo i zvýšení cen realizované v roce 2022. Výnosy ze služeb rostly, protože rostly objemy ve všech kategoriích služeb.

Obrat v segmentu Supply Chain Solutions (SCS) naproti tomu meziročně klesl o 28,6 procenta na 1,497 miliardy eur (v 1. pololetí 2022 to bylo 2,096 miliardy eur). Bylo to způsobeno především utlumenou poptávkou zákazníků v oblasti projektů (obchodní řešení) v předchozích čtvrtletích. Naopak velmi povzbudivý byl vývoj obratu v segmentu servisu (služby zákazníkům), kde ve srovnání se stejným obdobím loňského roku poskočil o 13,5 procenta.

Očištěný EBIT skupiny vzrostl v první polovině roku 2023 o 11,7 procenta na 348,3 milionu eur (1. pololetí 2022: 311,7 milionu eur). To zvýšilo očištěnou marži EBIT na 6,2 procenta (v 1. pololetí 2022 to bylo 5,6 procenta).

Očištěný EBIT pro segment ITS se výrazně zlepšil na 378,9 milionu eur (1. pololetí 2022: 197,8 milionu eur). Tento nárůst zisků pochází z růstu příjmů taženého vyšším objemem a cenami a také zvýšením efektivity výroby. Zlepšená ziskovost v segmentu ITS se odrazila také v očištěné EBIT marži ve výši 9,2 procenta (1. pololetí 2022: 5,7 procenta).

Upravený EBIT za SCS meziročně klesl na 14,8 milionu eur (v 1. pololetí 2022 to bylo 149,8 milionu eur) a vrátil se do zisku po negativním výsledku za celý rok 2022. K poklesu tržeb a zisků ve společnosti SCS přispěla realizace projektů s nižší marží a zpoždění kvůli pokračujícím nedostatkům komponent. Očištěná marže EBIT za první pololetí činila 1,0 procenta (v 1. pololetí 2022 to bylo 7,1 procenta).

Čistý zisk za období činil 146,3 milionu eur (v 1. pololetí 2022 to bylo 159,8 milionu eur). To odráží výrazně nižší hospodářský výsledek a vyšší daňové výdaje.

Volné cash flow 228,8 milionu eur (v 1. pololetí 2022 byl volný peněžní tok záporný ve výši 591,5 milionu eur), což je důsledek zvýšení EBIT, zatímco čistý pracovní kapitál zůstal na podobné úrovni jako na konci roku 2022. V důsledku zlepšené likvidity bylo možné snížit finanční závazky o 178,9 mil. eur Čistý dluh se ve srovnání s koncem roku 2022 snížil o 101,0 milionu eur na 1,570 miliardy eur.

KION Group se zavazuje k nulovému cíli a iniciativě Science Based Targets

Udržitelnost patří ke klíčovým cílům strategie KION 2027. Na začátku července 2023 se skupina KION zavázala k iniciativě Science Based Targets (SBTi), aby zajistila transparentnost s ohledem na své aktivity a pokrok na cestě k uhlíkově neutrální budoucnosti. V souladu s principy SBTi skupina KION sleduje cíl nulové čisté emise v celém svém hodnotovém řetězci (rozsahy 1, 2 a 3) nejpozději do roku 2050. Kritéria pro posouzení, zda společnosti fungují uhlíkově neutrálně, jsou založena na základním vědeckém rámci a jsou v souladu s cílem pařížské dohody OSN o klimatu omezit nárůst globální teploty na 1,5 °C.

KION Group prodává ruské podnikání segmentu ITS

Skupina KION oznámila v říjnu 2022 svůj záměr opustit své podnikání v Rusku. Dne 16. června 2023 podepsala smlouvu o prodeji svého ruského podnikání segmentu ITS v rámci odkupu managementem. Transakci ještě musí schválit ruské úřady. Současně se likviduje zbývající podnikání segmentu SCS v Rusku. Jakmile smlouvy vstoupí v platnost, skupina KION již nebude mít v Rusku žádné obchodní aktivity.

Zdroj: KION