Aktuality

KION Group bude i ve třetím čtvrtletí aktuálního fiskálního roku pokračovat ve zvyšování své ziskovosti, čímž výrazně překročí očekávání trhu, a to díky velké dynamice v segmentu Industrial Trucks & Services (ITS). Hnacím motorem výrazně lepších zisků, než bylo očekáváno, je pokračující stabilita dodavatelského řetězce umožňující vyšší objemy výroby a pozitivní vlivy opatření v oblasti obchodní a provozní agility, která byla zahájena v loňském roce.

Pro třetí čtvrtletí roku 2023, na základě předběžných výsledků na úrovni skupiny, očekává výkonná rada KION GROUP AG očištěný EBIT ve výši přibližně 224 milionů eur (3. čtvrtletí 2022: -101,1 milionu eur). U segmentu ITS se očekává, že očištěný EBIT za třetí čtvrtletí roku 2023 bude přibližně 235 milionů eur (3. čtvrtletí 2022: 102,6 milionu eur). Pro segment Supply Chain Solutions (SCS) očekává skupina KION očištěný EBIT ve výši přibližně 16 milionů eur (3. čtvrtletí 2022: -182,0 milionů eur).

KION Group očekává, že obrat na úrovni skupiny za třetí čtvrtletí roku 2023 bude přibližně 2,730 miliardy eur (3. čtvrtletí 2022: 2,706 miliardy eur), z čehož se očekává, že přibližně 2,025 miliardy eur vytvoří segment ITS (3. čtvrtletí 2022: 1,839 miliard eur) a segment SCS vygeneruje přibližně 719 milionů eur (3. čtvrtletí 2022: 874,4 milionů eur). Očekává se, že volné cash flow se zlepší na přibližně 101 milionů eur (3. čtvrtletí 2022: -380,4 milionů eur).

Vzhledem k pokračujícím pozitivním dopadům zahájených opatření byl opět zvýšen celoroční výhled očištěného EBIT v segmentu ITS. Objem přijatých zakázek v segmentu SCS zahrnuje v aktuálním fiskálním roce především dlouhodobé projekty, které nebudou ještě v aktuálním roce přeměněny na výnosy. Proto byl celoroční výhled pro segment SCS revidován mírně dolů.

Pro třetí čtvrtletí roku 2023 skupina očekává objem přijatých zakázek ve výši přibližně 2,621 miliardy eur (3. čtvrtletí 2022: 2,517 miliardy eur), z čehož se očekává přibližně 1,757 miliardy eur pro segment ITS (3. čtvrtletí 2022: 1,905 miliardy eur) a přibližně 872 eur milionů pro segment SCS (3. čtvrtletí 2022: 614,4 milionů eur).

KION GROUP AG konečné výsledky za třetí čtvrtletí roku 2023 oznámí 26. října 2023.

Zdroj: KION GROUP