Aktuality

Skupina KION zahájila finanční rok 2024 růstem tržeb a zlepšenou ziskovostí. Očištěná marže EBIT ve výši 7,9 procenta byla o 2,3 procentního bodu vyšší než v předcházejícím roce, přičemž došlo k výraznému zlepšení v obou provozních segmentech.

„KION Group měla v roce 2024 solidní start, přičemž v prvním čtvrtletí výrazně zlepšila rentabilitu na úrovni celé skupiny i v obou segmentech,“ říká Rob Smith, generální ředitel společnosti KION GROUP AG. „Dosažení druhého nejlepšího kvartálního očištěného EBIT na úrovni skupiny KION položilo silný základ pro splnění našich celoročních prognóz.“

Obrat skupiny v prvním čtvrtletí roku 2024 vzrostl o 2,8 procenta na 2,859 miliardy eur ve srovnání s předchozím rokem (1. čtvrtletí 2023: 2,781 miliardy eur). V segmentu průmyslových vozíků a služeb se obrat zvýšil o 7,4 procenta na 2,153 miliardy eur (1. čtvrtletí 2023: 2,005 miliardy eur), hlavně díky pozitivnímu geografickému a produktovému mixu, vyšší výrobě a vyšším prodejním cenám. Rostl také objem servisních služeb. Obrat v segmentu řešení pro dodavatelské řetězce klesl o 8,1 procenta na 718,9 milionu eur (1. čtvrtletí 2023: 782,5 milionu eur) kvůli nižšímu příjmu objednávek z projektového obchodu v předchozích čtvrtletích.

Segment řešení pro dodavatelské řetězce těžil z rostoucí poptávky od e-commerce poskytovatelů, obecného obchodu a maloobchodu s potravinami, ale příjem objednávek v projektovém obchodu zůstal v prvních třech měsících omezený kvůli váhání zákazníků s uzavíráním kontraktů v důsledku makroekonomických nejistot. Kromě toho rozpracované zakázky obsahují vyšší podíl dlouhodobých projektů, jejichž realizace tržeb se bude rozkládat na delší období. Obchod se službami dosáhl v reportovaném období významného nárůstu obratu.

Očištěný EBIT na úrovni skupiny výrazně vzrostl na 226,7 milionu eur (1. čtvrtletí 2023: 156,0 milionu eur). Očištěná marže EBIT odpovídajícím způsobem stoupla na 7,9 procenta (1. čtvrtletí 2023: 5,6 procenta). V segmentu průmyslových vozíků a služeb pokračoval pozitivní vývoj z předchozích čtvrtletí a dosáhl dvojciferné očištěné marže EBIT 11,1 procenta (1. čtvrtletí 2023: 8,8 procenta) s upraveným EBIT 239,7 milionu eur (1. čtvrtletí 2023: 176,6 milionu eur). To bylo hlavně díky stálosti cen nákupu materiálu a zvýšené produktivitě v důsledku lepší dostupnosti materiálu a růstu tržeb.

V segmentu řešení pro dodavatelské řetězce vzrostla očištěná marže EBIT na 2,6 procenta (1. čtvrtletí 2023: 0,9 procenta) s očištěným EBIT 18,4 milionu eur (1. čtvrtletí 2023: 7,1 milionu eur). Ke zlepšení zisků a marží přispěl růst obchodu se službami, zlepšená realizace projektů a zavedená opatření na zvýšení efektivity.

Konsolidovaný hospodářský výsledek ve výši 111,0 milionu eur v prvním čtvrtletí roku 2024 byl výrazně vyšší než v předchozím roce (1. čtvrtletí 2023: 73,5 milionu eur). Volné cash flow dosáhlo 65,7 milionu eur (1. čtvrtletí 2023: 104,9 milionu eur).

Zdroj: KION Group