Aktuality

KION Group nyní již posílá lithium-iontové baterie na konci životnosti k recyklaci ke svému strategickému partnerovi Li-Cycle Holding Corp. („Li-Cycle“; NYSE LICY). Cílem skupiny je do roku 2030 zpracovat v závodě na recyklaci Li-Cycle v německém Magdeburgu profesionálně a udržitelným způsobem až 5 000 tun vysloužilého materiálu z baterií. Tato hmotnost odpovídá množství cca 15 000 velkých lithiových iontových baterií používaných ve vysokozdvižných vozících.

„Pevně věříme, že lithium-iontová technologie je pohonnou technologií budoucnosti. Proto je pro nás tak důležité, aby se technologie stala součástí uzavřeného okruhu – od výroby přes použití až po obnovu zdrojů,“ řekl Henry Puhl, technologický ředitel KION GROUP AG při oficiálním otevření prvního Li-Cycle recyklačního závodu v Evropě.

Skupina KION vyrábí své vlastní lithium-iontové baterie v závodě KION Battery Systems v Karlsteinu nad Mohanem. Ty jsou následně instalovány do elektrických průmyslových vozíků značek KION jako je Linde MH, Fenwick, STILL a Baoli a také do automatizovaných skladových logistických systémů. „Nyní společně s Li-Cycle uzavíráme kruh recyklace a zajišťujeme, že se téměř všechny cenné materiály, včetně lithia, kobaltu, mědi a niklu, budou získávat z lithium-iontových baterií používaných v našich vozících. Tyto zdroje pak mohou být použity k výrobě nových baterií.“

Puhl zdůraznil, že partnerství s Li-Cycle dále zvyšuje důvěru trhu ve skupinu KION v oblasti udržitelnosti a dále rozšíří její vedoucí pozici na trhu v oblasti průmyslových vozíků s elektrickým pohonem. Zatímco 88 % všech průmyslových vozíků prodaných značkami KION Group bylo v loňském roce bylo elektrických, na globálním trhu jako celku to bylo jen něco málo přes 70 %. „Nejenom že pomáháme energetickému přechodu na elektřinu, ale jsme také průkopníkem v oblasti obnovy kritických materiálů a recyklace pokročilých lithium-iontových baterií,“ dodává Henry Puhl.

„Je naším cílem zajistit, aby lithium-iontové baterie nekončily nedokonalou recyklací nebo dokonce na skládkách, ale aby byly všechny jejich součásti recyklovány ekologicky a odpovědným způsobem,“ vysvětluje Richard Storrie, prezident Li-Cycle pro region EMEA. „Dohoda s KION Group je vynikajícím příkladem udržitelné a dlouhodobé spolupráce. Li-Cycle jako strategický partner podpoří skupinu KION při dosahování jejích cílů v oblasti recyklace a zároveň jí pomůže splnit požadavky EU na správu baterií.“

Li-Cycle využívá k recyklaci lithium-iontových baterií a obnově kritických materiálů baterií inovativní a udržitelný dvoufázový proces. Na rozdíl od energeticky náročných metod tavení Li-Cycle využívá redukční technologii na bázi chladné kapaliny. Technologie Li-Cycles může být použita ke zpracování všech typů lithium-iontových baterií – bez ohledu na tvar, velikost nebo chemické složení. Proces na bázi kapaliny je bezpečnější a zabraňuje vzniku potenciálních rizik, jako jsou požáry. Poté, co jsou plasty a kovy (měď, hliník a ocel) odděleny, jsou očištěny, vysušeny, zabaleny a připraveny k odeslání. Zbývající meziprodukt, nazývaný jako černá hmota, je pak zpracováván ve druhé fázi. V tomto hydrometalurgickém procesu se z černé hmoty získávají materiály jako uhličitan lithný, síran kobaltnatý a síran nikelnatý pro jejich použití v nových bateriích.

Proces Li-Cycle v jeho recyklačním zařízení v Magdeburgu produkuje pouze minimální skládkový odpad, nízké emise do ovzduší a žádné vypouštění odpadních vod. Má zpracovatelskou kapacitu až 30 000 tun materiálů lithium-iontových baterií ročně.

Zdroj: KION Group