Aktuality

S ohledem na pokračující a značné nejistoty na nákupních trzích, které jsou výrazně zhoršovány vojenským konfliktem ve východní Evropě a také dřívějšími uzávěrami způsobenými koronavirovou epidemií se výkonná rada KION GROUP AG v pondělí 4. dubna 2022, rozhodla stáhnout výhled na fiskální rok 2022 pro KION Group a její provozní segmenty zveřejněný 3. března 2022.

„S ohledem na problémy na nákupních trzích, které pravděpodobně potrvají mnohem déle, než se původně předpokládalo, stejně jako k prudce rostoucím nákladům na materiál a logistiku a vzhledem k nedávným omezením způsobeným epidemií koronaviru, které postihují zejména asijský trh, je výhled na fiskální rok 2022 již neudržitelný,“ řekl Rob Smith, generální ředitel KION GROUP.

V současné době nelze spolehlivě posoudit, jak se vojenský konflikt ve východní Evropě bude vyvíjet a jaké budou jeho ekonomické dopady. „Pro hodnocení obchodní výkonnosti skupiny v dalším průběhu fiskálního roku existují značné nejistoty,“ dodal Rob Smith. Nový výhled bude připraven během letošního roku.

Na základě aktuálních informací existují také indikace, že na rozdíl od vysokých hodnot objemu přijatých zakázek a obratu bude očištěný EBIT skupiny v prvním čtvrtletí roku 2022 výrazně nižší než hodnota z předchozího roku ve výši 215 milionů EUR, ale v rámci očekávání současného kapitálového trhu. Očištěný EBIT bude pravděpodobně na stejné úrovni jako ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021, zejména kvůli nedostatečné dostupnosti dílů a prudkému nárůstu nákladů na materiál. Kromě toho KION GROUP očekává v prvním čtvrtletí roku 2022 jednorázové položky ve významném dvouciferném rozsahu v milionech EUR. Tyto jednorázové položky se týkají možných odpisů aktiv používaných pro obchody vedené s Ruskem. Volné cash flow bude v prvním čtvrtletí roku 2022 také jasně záporné, ve srovnání s hodnotou 262 milionů EUR v předcházejícím roce. Klíčové finanční ukazatele výkonnosti za první čtvrtletí roku 2022 budou zveřejněny 28. dubna 2022.

„Naše diverzifikovaná pozice jako poskytovatele komplexních služeb v intralogistice, náš celosvětový zásah a naše solidní finanční základna nás dobře vybavují k překonání pandemie i těchto nových výzev,“ uvedl Rob Smith. „Základní hybné síly nebyly v našem oboru zasaženy. Pokračujeme v našem zaměření na ziskový růst a implementaci naší strategie KION 2027.“

Zdroj: KION GROUP