Aktuality

KION GROUP AG očekává v důsledku prohlubujících se nedostatků v dodavatelských řetězcích a v důsledku výrazně vyššího nárůstu nákladů na materiál, energii a logistiku významný dopad na svůj zisk za třetí čtvrtletí 2022.

Na základě nejnovějších odhadů pro období od července do září 2022 očekává výkonná rada KION GROUP AG očištěný EBIT mezi -100 až -140 milionů eur (ve 3. čtvrtletí 2021 to bylo 228,9 milionů eur). Očekává se, že objem přijatých zakázek bude výrazně nižší, než ve třetím čtvrtletí 2021 (ve 3. čtvrtletí 2021 to bylo 3,107 miliardy eur), přičemž segment řešení dodavatelského řetězce (SCS) bude výrazně pod rekordní úrovní třetího čtvrtletí 2021 (ve 3. čtvrtletí 2021 to bylo 1,399 miliardy eur). Očekává se, že konsolidované tržby budou podobné jako předcházejícím roce (3. čtvrtletí 2021: 2,566 miliardy eur). Volné cash flow bude i nadále záporné a očekává se, že bude výrazně nižší než v předchozím čtvrtletí (2. čtvrtletí 2022: -158,9 milionů eur).

Z velké části ovlivňuje tento vývojsegment Supply Chain Solutions (SCS). Očekává se, že očištěný EBIT ve třetím čtvrtletí 2022 se v tomto segmentu bude pohybovat mezi -160 až -190 milionů eur (ve 3. čtvrtletí 2021 to bylo 109,3 milionů eur). Silný příliv nových obchodů v kombinaci s vysoce nestálým makroekonomickým prostředím prohloubily neefektivitu vnitřních procesů. Očištěná marže EBIT v segmentu SCS se snížila ze 7,3 procenta v prvním čtvrtletí 2022 na 4 procenta ve druhém čtvrtletí 2022 bez pozitivních jednorázových vlivů (ve 2. čtvrtletí 2022 to bylo 7,0 procent). Vyšší náklady u řady projektů vedly v srpnu k zahájení dalšího hloubkového posouzení portfolia projektů. To identifikovalo následující hlavní příčiny negativních dopadů na ziskovost:

  • Náklady na materiály, komponenty, práci a logistiku pro víceleté projekty SCS výrazně vzrostly a očekává se, že se budou dále zvyšovat. K dnešnímu dni byl segment SCS schopen přenést na zákazníky pouze malou část zvýšení nákladů, protože společnost nezavedla opatření na ochranu před navyšováním nákladů.
  • Narušení dodavatelských řetězců nadále způsobuje zpoždění a snižuje dostupnost kritických dílů na místech řešení projektů. To má za následek neefektivnost práce a výrazně vyšší celkové náklady projektů. S tím, jak souběžně přibývají nové projekty, se stává dostupnost kvalifikované pracovní síly, zejména v Severní Americe, stále více omezujícím faktorem kvůli vysoké poptávce z jiných průmyslových odvětví.

Očekává se, že tyto vlivy společně budou mít významný negativní dopad na finanční výsledky třetího čtvrtletí 2022.

Objem přijatých zakázek SCS je ve třetím čtvrtletí 2022 ovlivněn sníženou poptávkou z oblasti zákazníků e-commerce. Společnost SCS navíc zaznamenala v červenci a srpnu selektivní rušení objednávek ze strany zákazníků.

V segmentu Industrial Trucks & Services (ITS) se očekává, že očištěný EBIT ve třetím čtvrtletí 2022 bude podobný jako v předcházejícím čtvrtletí (ve 2. čtvrtletí 2022 to bylo 83,6 milionů eur). Očekává se, že nedostatek dílů a komponent bude pokračovat a je zesílen kybernetickým útokem na jednoho z klíčových dodavatelů elektroniky v tomto segmentu ve třetím čtvrtletí 2022, který vážně ovlivňuje výrobu v ITS. Naproti tomu se společnosti doposud daří snižovat počet rizikových dodavatelů ve svém portfoliu a také snižovat počet vozíků ve stavu před dokončením na skladě.

Společnost podniká rozhodné kroky

„Rozkolísaná makroekonomická situace odhalila podstatné problémy v našich interních procesech a my je důkladně analyzujeme. Podnikáme rozhodné kroky, abychom přivedli společnost zpět k ziskovému růstu,“ říká Rob Smith, generální ředitel KION GROUP AG.

Stávající opatření v ITS, jako je agilní cenotvorba, posílení dodavatelské sítě a vytvoření alternativních dodavatelských kanálů, se již začala projevovat. Společnost SCS zintenzivňuje své iniciativy a přidává další podstatné kroky ke zlepšení komplexních procesů řízení projektů a realizace projektů, aby se vypořádala s významnou volatilitou dodavatelského řetězce.

„Intenzivně konáme, abychom překonali výzvy, kterým čelíme. Ve druhém čtvrtletí tohoto roku jsme do našich projektových smluv zavedli doložky o úpravě cen, které nám umožňují efektivněji přenášet navýšení nákladů směrem k zákazníkům. Spolupracujeme také s našimi dodavateli na zafixování nákladů na začátku životního cyklu projektu. Tyto kroky nám umožní pružně reagovat na změny nákladů během našich obvyklých 6 až 24měsíčních harmonogramů projektů,“ vysvětluje Hasan Dandashly, člen výkonné rady KION GROUP AG a prezident segmentu Supply Chain Solutions. „Dále vylepšujeme naše procesy projektového řízení, aby byly agilnější a robustnější v nestálém makroekonomickém prostředí. Budeme i nadále stavět na skvělé inovační síle SCS a implementovat naše nejmodernější řešení a technologie dodavatelského řetězce ve prospěch naší různorodé zákaznické základny.

Vzhledem k dlouhodobé povaze projektového podnikání bude nějakou dobu trvat, než se tato opatření plně projeví.

Zdroj: KION