Aktuality

Skupina KION Group na základě předběžných údajů zaznamenala v prvním čtvrtletí roku 2023 díky segmentu Industrial Trucks & Services (ITS) lepší obchodní výsledky, než bylo očekáváno.

Výrazný nárůst upraveného EBIT v segmentu ITS na očekávanou hodnotu 177 milionů eur (v předchozím roce 114,2 milionu eur) bylo způsobeno především zlepšující se situací v dodavatelském řetězci a výhodami plynoucími z provozní a obchodní agility. V důsledku toho předběžně upravená marže EBIT pro ITS vzrostla na 8,8 procenta (v předchozím roce to bylo 6,6 procenta). V souladu s tím byl očištěný EBIT skupiny KION lepší, než se očekávalo.

„Silný vývoj v segmentu ITS ukazuje, že opatření, která jsme zavedli, fungují čím dál tím lépe. Proto jsme navýšili i náš výhled. Skupina je na dobré cestě k udržitelnému zvyšování ziskovosti,” řekl Rob Smith, generální ředitel KION GROUP AG.

Vývoj obratu a očištěného EBIT byl u segmentu SCS v souladu s očekáváním KION Group. Objemy objednávek v segmentu SCS byly výrazně nižší než v předchozím roce v důsledku pokračující zdrženlivosti v investičních rozhodnutích zákazníků, což způsobilo zpomalení příjmu nových objednávek. Očekává se, že volný peněžní tok bude jasně kladný ve výši 105 milionů eur (v předchozím roce to bylo -432,6 milionů eur). Kromě provozního zisku k tomu přispěl především stabilní čistý pracovní kapitál ve srovnání s koncem roku 2022.

Zdroj: KION