Aktuality

Skupina KION dosáhla v prvních devíti měsících tohoto roku silného nárůstu své ziskovosti a volného cash flow. Tyto výsledky přinesla především pokračující dynamika v segmentu Industrial Trucks & Services (ITS). Primárními důvody tohoto silného výkonu byla stabilizace dodavatelského řetězce umožňující vyšší objemy výroby a pozitivní efekty opatření zahájených v roce 2022 na podporu obchodní a provozní agility.

„Významný vzestupný trend KION Group byl znovu potvrzen skvělými výsledky za prvních devět měsíců letošního roku,“ říká Rob Smith, generální ředitel KION GROUP AG a dodává: „Tato silná dynamika posiluje naši vedoucí pozici v oblasti intralogistických řešení pro zákazníky po celém světě.”

Konsolidované tržby dosáhly v prvních třech čtvrtletích roku 2023 výše 8,347 miliardy eur, což představuje meziroční nárůst o 1,3 procenta (Q1–Q3 2022: 8,243 miliardy eur). Podíl konsolidovaných výnosů připadajících na služby se zvýšil na 44,6 procenta (Q1–Q3 2022: 41,7 procent).

Celkový obrat se v segmentu Industrial Trucks & Services zvýšil o 16,5 procenta na 6,160 miliardy eur (Q1–Q3 2022: 5,288 miliardy eur). Na výnosy segmentu mělo pozitivní dopad i systematické zpracování zakázek přijatých v roce 2022. K růstu výnosů navíc významně přispělo zvýšení cen realizované v předchozím roce. Podíl externích výnosů segmentu připadajících na služby v oblasti servisu byl s 48,1 procenta nižší než v období předchozího roku (1. až 3. čtvrtletí 2022: 51,7 procenta).

V segmentu Supply Chain Solutions se celkový obrat snížil o 25,4 procenta na 2,216 miliardy eur (1. čtvrtletí až 3. čtvrtletí 2022: 2,970 miliardy eur). Zatímco stabilní a vysoce maržové služby (zákaznický servis) zaznamenaly proporcionální nárůst na 34,9 procenta (1. až 3. čtvrtletí 2022: 23,9 procenta) celkových výnosů, utlumená zákaznická poptávka v oblasti projektů (obchodní řešení) v předchozích čtvrtletích vedla k pokles příjmů. Navíc projekty získané ve vykazovaném období byly převážně dlouhodobého charakteru, z něhož budou výnosy účtovány po delší období.

Očištěný EBIT za devítiměsíční období se zvýšil na 571,9 milionu eur (1. až 3. čtvrtletí 2022: 210,6 milionu eur). K těmto vysokým ziskům přispěly úpravy cen zavedené v roce 2022 a na straně nabídky obecné zlepšení dostupnosti materiálů a stabilních nákladů. V důsledku toho se upravená marže EBIT skupiny KION výrazně zvýšila na 6,9 procenta (Q1–Q3 2022: 2,6 procenta).

Očištěný EBIT segmentu Industrial Trucks & Services se více než zdvojnásobil na 613,6 milionu eur (Q1–Q3 2022: 300,4 milionu eur). To bylo částečně způsobeno ziskovým efektem ze zvýšení objemů a cen a zvýšením efektivity výroby. Očištěná marže EBIT segmentu ITS se za prvních devět měsíců roku vrátila na dvouciferné číslo na 10,0 procenta (Q1–Q3 2022: 5,7 procenta). Očištěný EBIT pro segment Supply Chain Solutions činil v prvních třech čtvrtletích roku 2023 30,7 milionu eur (1. čtvrtletí–3. čtvrtletí 2022: minus 32,2 milionu eur). Zisky segmentu se ve třetím čtvrtletí zlepšily díky postupnému dokončení objednávek s nižší marží. Očištěná marže EBIT za prvních devět měsíců roku 2023 přešla do kladných hodnot na 1,4 procenta (1. až 3. čtvrtletí 2022: minus 1,1 procenta).

Čistý zisk skupiny za dané období činil 228,3 milionu eur, což je meziročně o 161,4 milionu eur více (Q1–Q3 2022: 66,9 milionu eur). Základní zisk na akcii připadající akcionářům KION GROUP AG dosáhl 1,70 eur (1. čtvrtletí až 3. čtvrtletí 2022: 0,48 EUR) na základě váženého průměru 131,1 milionu akcií bez nominální hodnoty (1. čtvrtletí až 3. čtvrtletí 2022: 131,1 milionu).

Skupina vytvořila během vykazovaného období volný peněžní tok ve výši 329,3 milionů eur (1. čtvrtletí–3. čtvrtletí 2022: minus 971,9 milionů eur). MSCI, jeden z předních poskytovatelů indexů, na konci září zvýšil rating udržitelnosti skupiny KION na AAA, čímž se skupina KION Group dostala do top 10 procent svého sektoru.

Ve třetím čtvrtletí roku 2023 KION Group opět výrazně zvýšila své zisky a marže ve srovnání s odpovídajícím čtvrtletím roku 2022. Pokračující pozitivní efekty opatření přijatých za účelem zvýšení provozní a obchodní agility vedly ke zvláště znatelnému zlepšení finanční výkonnosti segmentu Industrial Trucks & Services, a tím i skupiny ve srovnání s prvním pololetím roku 2023.

Po již jedné aktualizaci výhledu provedené již v červenci 2023 skupina KION znovu zvýšila svůj celoroční výhled na rok 2023 pro klíčové ukazatele výkonnosti: očištěný EBIT, volné cash flow a návratnost vloženého kapitálu (ROCE), protože zisky segmentu Industrial Trucks & Services ve třetím čtvrtletí 2023 byly lepší, než se očekávalo. Důvodem bylo především pokračující zlepšování dostupnosti materiálů a snižování cen materiálů na straně dodavatelů.

Celoroční výhled tržeb a upravený EBIT pro rok 2023 v segmentu Supply Chain Solutions byl snížen. Je tomu tak proto, že objednávky zákazníků přijaté ve vykazovaném období se týkaly převážně dlouhodobých projektů, což znamená, že v roce 2023 bude vykázán zatím pouze malý objem výnosů z těchto projektů. Zákazníci navíc nadále odkládají zadání svých objednávek.

Zdroj: KION Group