Aktuality

KION GROUP AG zakončila rok 2022 s vysokým objemem přijatých zakázek v náročném makroekonomickém a geopolitickém prostředí. Globální intralogistická skupina zaznamenala ve srovnání s předchozím rokem růst obratu, včetně jednoznačně pozitivních měnových efektů. Prudce rostoucí náklady na materiál, energii a logistiku spolu s pokračujícími výpadky dodavatelského řetězce měly v loňském roce významný dopad na oba provozní segmenty, což se projevilo v poklesu očištěného EBIT a v jasně negativním volném cash flow skupiny.

„V roce 2022 jsme čelili velkému množství výzev. Z toho důvodu se zaměřujeme na systematickou implementaci mnoha opatření, která jsme zavedli k posílení naší odolnosti a ziskovosti,“ říká Rob Smith, generální ředitel KION GROUP AG. „Jsme již v mnohem agilnější a odolnější pozici, než jsme byli loni. Náš inovační kanál je plný a investujeme do našich závodů po celém světě. Kromě toho zůstávají hnací síly globálního růstu v KION Group, jako je digitalizace, automatizace a alternativní energetické systémy, nedotčeny. Proto se na letošní rok díváme s optimismem.”

S 11,708 miliardami eur se objem přijatých zakázek skupiny KION Group dostal na 6,2 procenta hodnoty předchozího roku, která byla rekordní (12,482 miliardy eur), a to i přes znatelný pokles poptávky. Na objem přijatých zakázek měly pozitivní vliv měnové efekty – celkem 391,2 milionu eur.

Segment Industrial Trucks & Services zvýšil ve sledovaném období objem přijatých zakázek o 3,2 procenta na 8,426 miliardy eur (v předchozím roce 8,166 miliardy eur) a těžil také z přesunu objednávek v důsledku delších dodacích lhůt. Celkově byla ve všech prodejních regionech překročena čísla předchozího roku. V druhé polovině roku 2022 úpravy cen nových průmyslových vozíků téměř vyrovnaly výrazný pokles počtu objednávek z hlediska hodnoty příjmu objednávek. Významně velký podíl na nárůstu zakázek měl rychle rostoucí obchod se službami.
Dosažení vysokých počtů objednaných kusů v předchozím roce však nebylo možné (- 0,4 procenta), s ohledem na data ze segmentu nových průmyslových vozíků s 268 200 objednanými kusy.

V segmentu Supply Chain Solutions došlo ke zpomalení investic zákazníků, zejména v sektoru e-commerce, což vedlo k výraznému poklesu objemu přijatých zakázek o 22,3 procenta na 3,362 miliardy eur (v předchozím roce 4,329 miliardy eur). Tento pokles nových obchodů, který zasáhl jak regiony Severní Amerika, tak regiony EMEA, byl do určité míry kompenzován povzbudivým nárůstem objednávek v oblasti servisu.

Ve druhé polovině roku 2022 se objem rozpracovaných zakázek KION Group zvýšil k rozvahovému dni o 6,3 procenta na 7,078 miliardy eur.

Obrat skupiny přesáhl hodnotu předchozího roku (10,294 miliardy eur) o 8,2 procenta, v celkové výši 11,136 miliardy eur. Přispěly k tomu oba provozní segmenty, které těžily především z vysokého objemu přijatých zakázek z předchozího roku a ze silného výkonu obchodu se službami. Měnové efekty měly pozitivní dopad v celkové výši 406,3 milionů eur.

Celkový obrat v segmentu Industrial Trucks & Services vzrostl o 12,9 procenta na hodnotu 7,356 miliardy eur (v předcházejícím roce 6,514 miliardy eur). Ve druhé polovině roku skupina výrazně pokročila v dodávkách průmyslových vozíků, a to především díky lepší dostupnosti dílů od dodavatelů. Loňské zvýšení cen zatím na výnosy segmentu nemělo významný dopad, protože výnosy byly založeny především na objednávkách přijatých před úpravou cen. K nárůstu výnosů významně přispěla oblast služeb, a to především prostřednictvím rostoucích poprodejních služeb a pronájmu.

V segmentu Supply Chain Solutions dosáhly celkové tržby 3,807 miliardy eur, především díky pozitivním měnovým vlivům, se zvýšením o 0,3 procenta oproti srovnatelné úrovni předchozího roku (3,796 miliardy eur). Tržby z podnikání v oblasti služeb zaznamenaly významný růst, který kompenzoval pokles dlouhodobé projektové oblasti.

Zdroj: KION Group