Aktuality

Skupina KION Group uzavřela strategické partnerství se společností Li-Cycle Holdings Corp. („Li-Cycle“), přední společností v oboru obnovy zdrojů lithium-iontových baterií. Obě společnosti slavnostně podepsaly smlouvu v centrále KION GROUP AG ve Frankfurtu a stvrdily tak finální dohodu o partnerství, která bude platit až do roku 2030.

Ekologická recyklace lithium-iontových baterií bude zahájena již ve druhé polovině letošního roku. Značky KION Group používají baterie tohoto druhu pro své elektrické průmyslové vozíky a pro automatizovaná řešení skladové logistiky. Nové partnerství KION Group zajišťuje obnovitelnost nejdůležitějších materiálů z dodaných baterií. Recyklace bude zpočátku probíhat v novém závodě Li-Cycle pro recyklaci u Magdeburgu s rozšiřováním do dalších zemí, včetně Francie.

„Toto strategické partnerství znamená důležitý krok směrem k cirkulární ekonomice, kterou pro naše produkty chceme implementovat,“ řekl Henry Puhl, technologický ředitel KION GROUP AG při podpisu smlouvy a dodal: “Spolupráce s Li-Cycle ještě dále posiluje naši pozici v oblasti udržitelnosti.”

Andreas Krinninger, člen výkonné rady KION GROUP AG, zodpovědný za segment Industrial Trucks & Services, shrnuje výhody řešení: „Udržitelný proces Spoke & Hub společnosti Li-Cycle umožňuje regeneraci až 95 procent hmotnosti lithium-iontových baterii. Důležité zpětně získané minerály budou dále využity k výrobě nových baterií. Tím se stáváme jedním z průkopníků v oboru manipulace s materiálem v oblasti obnovy a recyklace moderních lithium-iontových baterií.“

„Těší nás, že můžeme spolupracovat s KION Group, osvědčeným lídrem v oboru elektrifikace řešení průmyslových vozíků a také jedním z předních světových dodavatelů v oblasti technologie a automatizace skladů,“ řekl při podpisu Tim Johnston, spoluzakladatel a výkonný předseda společnosti Li-Cyklus a dále uvedl: „Jsme rádi, že Li-Cycle byl vybrán jako preferovaný partner pro globální recyklaci pro KION Group. Naše společnost neustále roste a diverzifikuje zákaznické portfolio, chceme také dále posouvat naše plány expanze v Evropě, kde pomáháme řídit udržitelný a lokalizovaný ekosystém baterií. Li-Cycle podpoří potřeby recyklace v KION Group a také její úsilí o sladění se s předpisy EU o bateriích. Společně vybudujeme cirkulární dodavatelský řetězec pro baterie a budeme dále podporovat přechod na čistou energii.“

Proces recyklace šetrný k životnímu prostředí

Obchodní model společnosti Li-Cycle Spoke & Hub je při procesu obnovy zdrojů založen na inovativní a udržitelné dvoustupňové recyklaci lithium-iontových baterií.

První krok procesu probíhá v zařízeních Spoke, která využívají patentovaná řešení Li-Cycle. Jedná se o udržitelnou technologii ponořeného drcení. Proces produkuje „černou hmotu“, meziprodukt, který obsahuje klíčové cenné kovy. V zařízeních Li-Cyklus se nepoužívají metody recyklace s vysokými teplotami, a proto mají zařízení Spok pouze minimální ekologickou stopu.

Ve druhém kroku se využívá hydrometalurgického procesu, který z „černé hmoty“ produkuje materiály pro baterie, jako je uhličitan lithný, síran kobaltnatý a síran nikelnatý. Proces Li-Cycle produkuje minimální pevný odpad, žádnou odpadní vodu a pouze nízké emise do ovzduší.

Li-Cycle v současné době provozuje čtyři zařízení umístěná v Kanadě a USA, která mají dohromady kapacitu více než 50 000 tun materiálu lithium-iontových baterií ročně. Společnost také staví Spokes zařízení v Německu, v Norsku a Francii. U zařízení v Německu je plánována největší kapacita, až 30 000 tun. Toto zařízení se připravuje k uvedení do provozu v roce 2023.

Nadace pro Evropskou unii „Green Deal“

Vedle ambiciózních cílů neustálého zlepšování vlastní udržitelnost produktů a řešení umožní partnerství skupině KION splnit i požadavky připravovaných nařízení EU o bateriích a použitých bateriích. V rámci „Green deal“ navrhuje komise další rozšíření cirkulární ekonomiky pro hodnotový řetězec baterií. Cílem je, aby byly všechny použité baterie v budoucnu recyklovány a aby díky tomu bylo dosaženo vyššího poměru opakovaného využití cenných materiálů, jako je například měď, kobalt, lithium, nikl a olovo.

Zdroj: KION GROUP