Aktuality

Společnost STILL ČR letos uskutečnila několik charitativních projektů. Šlo například o prodej stavebnice modelu vysokozdvižného vozíku STILL, díky kterému firma podpořila SOS dětské vesničky, prodej lístků do tomboly v rámci teambuildingového sportovního dne ve prospěch Domova Laguna v Psárech u Prahy nebo sportovní výzvu „30ka“, v rámci které zaměstnanci vysportovali finanční obnos cílený do životního prostředí. Jedno ale měly všechny projekty společné: O adresátech podpory rozhodli zaměstnanci společnosti.

V rámci oslav 30 let na českém trhu uskutečnila společnost STILL ČR řadu zajímavých aktivit. Jednou z nich byl prodej stavebnice modelu vysokozdvižného vozíku STILL. Tu bylo možné zakoupit v e-shopu společnosti za 500 Kč a počet kusů byl limitován na 30. Finančním darem přispěla k výtěžku z charitativního prodeje i samotná firma. O tom, komu peníze udělají radost, pak rozhodli přímo její zaměstnanci v interní anketě. Obnos tak putoval do jednoho z projektů SOS dětských vesniček na pomoc ohroženým dětem.

„Na dobročinné aktivity ve STILLu přispíváme dlouhodobě a o tom, který projekt podpoříme, mohou naši zaměstnanci hlasovat v interní anketě. Zároveň také mohou podat návrh na konkrétní projekt nebo organizaci, které má být pomoc určena,“ vysvětluje Petra Ždánská, brand marketing manažerka společnosti STILL ČR.
Projekt SOS dětských vesniček není jediný, který společnost STILL ČR v letošním roce podpořila. Její zaměstnanci například vybrali pěkný obnos na dětský Domov Laguna v Psárech u Prahy, a to z prodeje lístků do tomboly během celofiremního teambuildingu. Posláním Domova Laguna Psáry je pomáhat dětem, mládeži a dospělým převážně s mentálním a kombinovaným postižením. Další organizací, kterou firma pravidelně podporuje, je Cesta domů, z.ú., jež poskytuje odbornou péči umírajícím a jejich blízkým v domácím prostředí a provozuje hospic a poradnu pro nevyléčitelně nemocné.

„Finanční podpora Domova Laguna vzešla z žádosti našeho kolegy, který v zařízení dlouhodobě působí jako dobrovolník při rehabilitaci dětských klientů,“ doplňuje Petra Ždánská, která zároveň zmiňuje další z charitativních činností, již se společnosti STILL ČR letos povedlo uskutečnit: „V rámci golfového turnaje jsme zorganizovali charitativní finanční sbírku. Vybranou částku jsme věnovali organizaci Cesta domů, jež poskytuje paliativní péči. I o této částce rozhodli zaměstnanci na základě hlasování.“

Firma také uskutečnila výzvu „30ka“, která spočívala v tom, že se zaměstnanci přihlásili k výzvě v běhu, chůzi nebo jízdě na kole a za každou splněnou výzvu pak firma věnovala určitý obnos. Vysportovaná suma je určena tentokrát do oblasti životního prostředí, konkrétně k výsadbě nových stromů. „Velmi si vážíme osobní účasti našich kolegů, díky nimž jsme letos rozdělili bezmála 100 000 Kč na různé charitativní projekty. V dobročinných aktivitách bychom rádi pokračovali i nadále. V prosinci bychom se například chtěli opět stát součástí projektu Ježíškova vnoučata, díky kterému jsme mohli loni seniorům u sv. Kříže v Kroměříži udělat radost zakoupením setu zahradních kuželek,“ uzavírá Petra Ždánská ze společnosti STILL ČR.

Zdroj: STILL ČR