Aktuality

Všechny závody společnosti Jungheinrich v Německu, včetně jejích šesti německých výrobních závodů, budou s okamžitou platností využívat výhradně zelenou energii. Přechod zahraničních poboček a závodů na zelenou energii bude následovat. Zároveň společnost Jungheinrich začala vyrábět vlastní solární energii a za tímto účelem postupně vybavuje své závody fotovoltaickými systémy.

Přechodem na obnovitelnou elektřinu Jungheinrich jen v Německu snížil své roční emise skleníkových plynů přibližně o 15 500 tun CO2. Tato aktivita představuje další krok ke klimatické neutralitě.

Ve strategii, kterou skupina představila v listopadu loňského roku, učinila společnost Jungheinrich z tématu udržitelnosti ústřední bod svých obchodních aktivit a stanovila si ambiciózní cíle. Jedním z těchto cílů je dosažení klimatické neutrality. Skupina v tomto směru učinila velký krok prostřednictvím nyní již dokončeného přechodu k nákupu zelené energie pro všechny své závody v Německu.

„Změna klimatu je jedním z nejpalčivějších problémů naší doby a společnost Jungheinrich si stanovila za cíl převzít vedoucí úlohu v boji proti globálnímu oteplování. Přechod na obnovitelné zdroje energie, které uspokojí naše potřeby ohledně dodávek elektřiny, je důležitým přispěním k větší udržitelnosti,“ uvedl předseda představenstva společnosti Jungheinrich, Lars Brzoska.

Dalším krokem je plánovaný přechod na ekologickou energii v závodech společnosti Jungheinrich v zahraničí. Skupina zároveň začala vybavovat své závody fotovoltaickými systémy, aby mohla v budoucnu vyrábět také vlastní zelenou elektřinu. Od poloviny února provozuje Jungheinrich nezávisle svůj první systém na střeše svého závodu v bavorském Moosburgu. Centrála skupiny v Hamburku-Wandsbeku bude v průběhu tohoto roku vybavena solárními panely. V tuto chvíli se plánují projekty v mnoha dalších závodech a brzy bude následovat jejich realizace.

Ve finančním roce 2019 spotřebovaly výrobní závody a dceřiné společnosti Jungheinrich v Německu dohromady přibližně 45 600 000 kilowatthodin elektřiny. Úplným vyloučením používání elektřiny z fosilních paliv, jako je hnědé a černé uhlí nebo zemní plyn, společnost nyní snižuje své emise ze spotřeby elektřiny v Německu na nulu. Ve srovnání s tradičním energetickým mixem tak Jungheinrich snižuje roční emise CO2 přibližně o 15 500 tun. K odstranění tohoto množství emisí CO2 z atmosféry během jednoho roku by jako kompenzace byl zapotřebí smíšený les o rozloze odpovídající více než 1800 fotbalovým hřištím. Přibližně 69 % z celosvětových emisí CO2 společnosti Jungheinrich, které byly důsledkem spotřeby elektřiny, dříve pocházelo z Německa. Přechod všech německých závodů na obnovitelné zdroje energie umožnil skupině také výrazně snížit její globální ekologickou stopu.

S přechodem výroby na zelenou energii se zlepšuje i hodnocení životního cyklu vozíků vyráběných společností Jungheinrich. Přibližně 11 % energie, kterou elektrický vozík Jungheinrich spotřebuje během svého životního cyklu, pochází z jeho výroby.

„Odpovědnost za výrobky pro nás nezačíná ve výrobním závodě, ale mnoho kroků předtím. V rámci naší Strategie 2025+ zintenzivňujeme naše aktivity, abychom zajistili větší udržitelnost dodavatelského řetězce společnosti Jungheinrich, což zahrnuje nákup energie. To nám umožňuje vytvářet udržitelnou hodnotu pro naše zákazníky, zaměstnance, akcionáře, obchodní partnery a celou společnost,“ vysvětlil Lars Brzoska.

V prosinci 2020 se Jungheinrich připojil k mezinárodní kampani „50 lídrů v oblasti udržitelného rozvoje a ochrany klimatu“, iniciativy skupin z různých odvětví, které zastávají vedoucí úlohu v ochraně klimatu a realizaci 17 cílů udržitelného rozvoje OSN.

Zdroj: Jungheinrich