Aktuality

Na konci května se uskutečnil již 23. ročník jedné z nejznámějších charitativních akcí – Běh pro Paraple. DB Schenker opět zajistil kompletní logistiku pro zázemí a přispěl i finančně na její zdárný průběh.

Bez logistiky si nelze představit žádnou velkou akci. Proto se Centrum Paraple již 17 let spoléhá na DB Schenker, jako na partnera v této oblasti. Dovoz potřebného zázemí letošního 23. ročníku zajistily dva plně naložené kamiony. O jejich vykládku se postaral skvělý a sehraný tým 13 dobrovolníků z 5 pracovišť DB Schenker. Společně se studenty pomohli postavit trať běhu, postavit stany a do nich přesunout potřebné vybavení. Večer po skončení akce následovalo balení, nakládky dvou přistavených kamionů a odvoz materiálu zpět do skladů.

Běhu pro Paraple se osobně zúčastnil zakladatel a prezident Centra Paraple, pan Zdeněk Svěrák, který nešetřil slova díků: „Milí přátelé ze společnosti DB Schenker, už 17 let jste s námi. Podporujete nás finančně, zajišťujete dopravu při Běhu pro Paraple a dalších akcích, které pořádáme, a Vaši lidé nám pomáhají jako dobrovolníci. Když potkám na silnicích Vaše auta, vždycky si řeknu: „To jsou naši!“, a zahřeje mě to. Děkuji Vám!“

DB Schenker podporuje Centrum Paraple dlouhodobě, a to jak logistikou, tak i finančně. Letos organizaci věnoval 150 000 Kč.

Sportovní logistika ve vrcholné sezoně

V podobně charitativním duchu proběhl i tradiční Vídeňský maraton, který každoročně pořádá centrála DB Schenker pro země střední a východní Evropy. Této akce se letos zúčastnilo 23 týmů a Českou republiku reprezentovaly tři týmy, z toho jeden byl premiérově čistě dámský. Každý běžec čtyřčlenného týmu musí uběhnout trať 15,5 km. První mužský tým v těžké konkurenci zvítězil v čase 3:06 hod, dámská štafeta měla čas 4:05 hod a druhý pánský tým 3:48 hod. Dlouhodobá péče o zdravý život zaměstnanců DB Schenker přináší své ovoce.

Letošní výtěžek 10 000 eur ze štafetového závodu v rámci DB Schenker byl věnován kolegům z Turecka, kteří byli zasažení silným zemětřesením. Motto tohoto DB Schenker závodu bylo: „We run for our colleagues in Turkey!“

DB Schenker podporuje sportovní logistikou také organizátory dalších akcí. Přepravu materiálu pro zázemí i výhry pro účastníky zajišťuje například pro seriál Běhej lesy, jehož první běh odstartoval již v dubnu a skončí 23. září 2023.

Zdroj: DB Schenker