Aktuality

Novým obchodním ředitelem společnosti PST CLC Mitsui-Soko byl jmenován Jiří Bradna (45 let), který ve firmě působí třináctým rokem, naposledy ve funkci ředitele logistiky. Je současně místopředsedou představenstva PST CLC Mitsui-Soko.

Do kompetence Jiřího Bradny teď spadá navrhovat obchodní směřování společnosti, hledání nových obchodních příležitostí napříč všemi nabízenými produkty, příprava návrhů řešení pro nové zákazníky, komunikace se stávajícími klienty a rozvíjení spolupráce s nimi. Jeho úkolem je také komunikovat se všemi divizemi firmy o rozvoji jednotlivých produktů v návaznosti na nabízené služby. Zaměřovat se bude dále na podporu nabízení cross-sellingových služeb, tedy služeb, které propojují všechny produkty společnosti dohromady a tím firmám zajistí pokrytí celého supplychainu od začátku až do konce. „Mým cílem je i rozšiřování našich služeb za hranice České republiky. Například v rámci nově otevřené pobočky v Rotterdamu budeme vyhledávat nové obchodní příležitosti. Mezi mé úkoly patří rovněž motivace obchodního týmu,“ řekl Jiří Bradna. Rozvíjet bude také využívání synergií v rámci skupiny Mitsui-Soko.

Do kompetence nového obchodního ředitele patří i komunikace s agenturou PN média, která pro PST CLC Mitsui-Soko od letošního roku zajišťuje outsourcing marketingu.  

„Jiřího Bradnu považuji za jednoho z nejschopnějších manažerů v naší firmě, i proto dostal tuto důležitou pozici. Věřím, že obchod v PST CLC Mitsui-Soko nastaví tak, aby byl dobře funkční a zároveň zajistí, aby zahrnoval všechny naše divize, což zákazníkům přinese zajištění komplexních služeb,“ uvedl Vít Votroubek, generální ředitel společnosti PST CLC Mitsui-Soko a člen představenstva Svazu spedice a logistiky ČR.

Zdroj: PST CLC Mitsui-Soko