Aktuality

Evropská unie se stále více zaměřuje na sjednocení obalové legislativy a značení obalových materiálů s cílem podpořit volný trh a efektivní recyklaci. Jednotný trh s více než 400 miliony spotřebiteli by totiž pro podniky znamenal skvělou příležitost, která by jim usnadnila obchodní operace a posílila konkurenceschopnost. Realita je však zatím jiná.

Jednotlivé členské státy EU mají jiné požadavky na obalovou legislativu a četné legislativní změny ideu jednotného trhu ještě více destabilizují, ba dokonce si často i protiřečí. V červnu na Evropském obalovém sympoziu to budou řešit zástupci českého Ministerstva průmyslu a obchodu a Americké obchodní komory v EU.

„Odborníci rádi a často mluví o jednotném trhu, ale situace v obalovém průmyslu je diametrálně odlišná. Například pokud chcete exportovat produkt do Itálie, Francie, Španělska a Německa, tak musíte mít na obalu čtyři systémy značení – z jakých materiálů obal je a kam se má vytřídit. Ve Španělsku navíc absolvujete audit, pokud váš obal obsahuje plast, a pak zaplatíte speciální daň, když obal neobsahuje minimální požadované množství recyklátu, který je ale přitom u některých produktů zakázán. V Německu se zase musíte zapsat do speciálního registru, když dovážíte zabalené zboží,“ říká Iva Werbynská, ředitelka Obalového institutu Syba a odbornice na obalovou legislativu. Tento registr však budou mít brzy všechny státy povinný.

Obalová legislativa si často protiřečí

Podle legislativy se mají obaly zmenšovat na co nejmenší možnou míru, množství údajů, které na nich musí být uvedené, však rapidně stoupá a každý stát je má jiné. Pro podniky je tato diverzita často velmi náročná. „Na obal se mají vejít všechny značky k obalům a recyklaci a dále samozřejmě i informace o samotném produktu. A pokud se jedná o malý produkt, nedejbože kosmetický, kde je množství povinných informací skutečně obrovské, máme problém,“ dodává Werbynská.

Jednotný trh je klíčem k udržitelnosti

Přesto všechno představuje jednotný trh s harmonizovanou obalovou legislativou a sjednoceným značením obalových materiálů klíčový krok směrem k udržitelnému rozvoji a prosperitě v rámci Evropské unie. Evropská komise proto vyzývá členské státy k co nejrychlejší implementaci opatření, aby se podpořil volný trh a efektivní recyklace. Společnosti mohou využít zdroje, jako je výzkum a vývoj, univerzity a přístup na okrajové trhy, aby rozšířily své aktivity v celosvětovém měřítku. To zvýší podnikům jejich konkurenceschopnost.

Jednotný trh usnadní i evropský export do USA

Problematice jednotného trhu se bude 27. června na prvním Evropském obalovém sympoziu věnovat Martin Pospíšil z Ministerstva průmyslu a obchodu a Thibaut L’Ortye z Americké obchodní komory v EU, který uvede, proč je jednotný trh důležitý a proč usnadní evropský export do Ameriky. Sympozium se bude konat v Praze na České zemědělské univerzitě.

Zdroj: SYBA