Aktuality

Krize v mezinárodní letecké a námořní přepravě, která započala koronavirovou pandemií, dosud plně neodezněla. Objemy přeprav stále nedosáhly hodnot z roku 2019, dodavatelské řetězce se plně neobnovily a poptávka po většině komodit je menší. Vyhlídky pro mezinárodní přepravu však nejsou tak černé, protože na trhu už sledujeme i pozitivní záblesky.

Již více než tři roky se mezinárodní přeprava potýká s problémy, které způsobila řada po sobě jdoucích negativních vlivů. Nejdřív se svět dlouhé měsíce potýkal s důsledky pandemie covid-19 a v minulém roce přišla další zásadní rána – válka na Ukrajině. Tyto a mnohé další vlivy způsobily ve světovém obchodu značné turbulence.

Martin Tokič

V covidu se trh výrazně přehřál. Služby byly omezené a lidé online objednávali extrémní množství zboží. A jelikož na tak velký tok zboží nebyly připravené, kapacity nebyly dostatečné a ceny za přepravu extrémně vzrostly. Kupříkladu v roce 2021 se sazba za přepravu 40´ kontejneru v relaci Shanghai – Hamburg vyšplhala až na 15.000 USD, což byl oproti předpandemickému stavu řádově 1000% nárůst. Navíc se trh nárazově mohl setkat dokonce s umělým snižováním kapacity lodí, což ještě dále navyšovalo cenu přepravy. Před začátkem války na Ukrajině se situace začínala pomalu stabilizovat, bohužel však ne na dlouho. Situaci popisuje Martin Tokič, ředitel pobočky Geis CZ Air+Sea: „Válečný konflikt na Ukrajině přinesl do již tak nestabilního prostředí další nervozitu, která se odrazila do situace, kdy v zásadě nebylo možné reálně plánovat jak výrobu, tak odbyt. Společnosti stály před skokově se zvyšujícími náklady na energie, zároveň bylo složité tyto náklady promítnout obratem do koncových cen pro spotřebitele. Spotřebitelé také začali být při utrácení finančních prostředků obezřetnější než v období pandemie, kdy nefungovaly služby, a utrácelo se prakticky pouze za zboží. A další nárůst inflace toto uvažování ještě podpořil.“

Zdroj: Geis CZ