Aktuality

Společnost DHL zveřejnila v reakci na aktuální nedostatek polovodičů zprávu s titulem Resilience of the Semiconductor Supply Chain (Odolnost polovodičového dodavatelského řetězce). Zpráva byla sestavena na základě rozhovorů s vedoucími pracovníky z různých průmyslových odvětví. Jejich cílem bylo určit klíčové oblasti, v nichž společnosti přizpůsobují své polovodičové dodavatelské řetězce, aby byly odolnější a flexibilnější.

Výsledkem jsou čtyři oblasti: urychlená digitalizace, silnější spolupráce, robustní produktové a zásobovací strategie plus trvalá udržitelnost. Zpráva také upozorňuje na příležitosti pro poskytovatele logistických služeb, kteří mohou podporovat společnosti ve zvyšování odolnosti jejich polovodičových dodavatelských řetězců. Poskytovatelé logistických služeb mohou svým zákazníkům poskytovat lepší přehled o dodavatelských řetězcích a datové analýzy. Tím jim pomohou zlepšovat jejich zásobovací strategii a podporovat jejich iniciativy v oblasti trvalé udržitelnosti.

„Poptávka po polovodičích i nadále poroste, zatímco tržní prostředí zůstane nestabilní. Dodavatelské řetězce proto musejí být stabilní a současně pohotové, aby byly na celém světě zajištěny plynulé toky zboží. Jako největší logistická společnost na světě pracujeme napříč dodavatelskými řetězci, získáváme nepostradatelná data, rozvíjíme provozní způsobilosti a vyhledáváme příležitosti pro zvyšování odolnosti, spolehlivosti a trvalé udržitelnosti. Díky tomu můžeme společně s našimi zákazníky zvyšovat odolnost dodavatelských řetězců pro polovodiče,“ řekl Alexander Gunde, prezident divize DHL Customer Solutions and Innovations odpovědný za oblast technologického průmyslu.

Zdroj: DHL