Aktuality

Pokyny Mezinárodní organizace pro cisternové kontejnery (ITCO) podrobně vysvětlují informace, které jsou uvedeny na cisternových kontejnerech a přemístitelných cisternách.

Cisterny na nebezpečné věci jsou opatřeny, buď pokyny k cisterně, nebo cisternovým kódem, ale mohou mít také obojí. Mezinárodní organizace ITCO zveřejnila pokyn, ve kterém jsou podrobně vysvětleny informace k identifikaci cisternového kontejneru. Brožura „TG06 RID-ADR Tank Code“ je zpracována v angličtině a rozlišuje cisternový kontejner dle kapitoly 6.8 ADR / RID resp. přemístitelnou cisternu dle kapitoly 6.7 ADR / RID a kapitoly 6.7 IMDG-Code. Mimo jiné zde vysvětluje, která cisterna musí mít jaké značení a co údaje znamenají. V Přípojku I tohoto dokumentu se také uvádí:

• kódování cisteren dle odstavce 4.3.4.1.1 ADR / RID;

• kódování a hierarchie cisteren, bateriových vozů / vozidel a MEGC podle odstavce 4.3.3.1.1 ADR / RID;

• pokyny pro přemístitelné cisterny T1 – T22 podle pododdílu 4.2.5.2 ADR / RID;

• krátký výňatek z pokynů pro přemístitelné cisterny T23, T50 a T75.

Brožuru v anglickém jazyce lze stáhnout na adrese: https://www.international-tank container.org/storage/uploads/ITCO_TG06_RID ADR_Tank_Code_August_2020.pdf

Zdroj: Stanislav Hájek