Aktuality

Za účelem další realizace své strategie zaměřené na růst a inovace získala společnost Hamburger Hafen und Logistik (HHLA) většinový podíl ve společnosti Roland Spedition (Roland). HHLA získá 51 procent akcií, přičemž zbývajících 49 procent zůstane v rukou obou spoluakcionářů Christiana Gutjahra a Nikolause Hirnschalla, kteří budou obchod nadále řídit.

HHLA začlení portfolio služeb Roland do své široké evropské sítě námořních přístavních terminálů v Hamburku, Tallinnu, Terstu a Oděse, a také do intermodálních spojení s vnitrozemím a vnitrozemských terminálů. Společně s Rolandem nabídne individuální řešení dopravy šetrná ke klimatu po celé Evropě. Jak akcionáři, tak generální ředitelé Christian Gutjahr a Nikolaus Hirnschall vedou společnost od roku 2005 a zůstanou ve společnosti jako spoluspolečníci a jednatelé.

Zdroj: HHLA