Aktuality

Společnost HELLA, výrobce světel a elektronických součástek do automobilů, buduje na Ostravsku špičkovou testovací laboratoř. Ta bude umístěna v CTParku Ostrava Hrabová, kde nejmodernější přístroje budou simulovat reálné prostředí provozu výrobků HELLA po celý jejich životní cyklus.

Ostravská laboratoř bude testovat výrobky HELLA nejen z českých závodů, ale zamíří sem i produkty z Německa a dalších lokalit v Evropě. Sofistikované vybavení bude simulovat skutečné podmínky typické pro životní cyklus automobilových světel a hodnotit jejich výsledky. Testování obsáhne i hodnocení soulad výrobků s platnou legislativou.

Laboratoř HELLA je nejnovější počin společnosti od jejího vstupu do Česka v roce 1993. HELLA v tuzemsku působí na několika místech včetně vývojového centra a výrobního závodu v Mohelnici na Olomoucku. V roce 2012 společnost zřídila vývojové centrum v Ostravě kde pracuje na 100 inženýrů na vývoji exteriérových světel pro nejnovější modely evropských automobilů, které doplní právě novou laboratoří.         

HELLA na Ostravsku dlouhodobě spolupracuje s lokálními komunitami a univerzitami včetně hostování expertů HELLA ve výuce a zajišťování stáží a tréninků pro studenty.

Zdroj: CTP