Aktuality

V současné době se hodně hovoří o ústupu globalizace, o utváření konkurenčních ekonomických bloků, o kratších dodavatelských řetězcích, výrobě vracející se domů a expanzi klíčových domácích průmyslových odvětví.

Uprostřed pandemie rozhodně není divu, že pesimisté a kritici globalizace pociťují určité zadostiučinění.  Kdokoli, kdo byl skeptický vůči globálnímu propojení, našel nyní nové důvody. Je tedy pochopitelné, že mnozí se dnes obávají o budoucnost světové globální ekonomiky. Jsme v hluboké krizi. Prudký pokles světové ekonomiky v důsledku pandemie COVID-19 vypadá horší než globální finanční krize v roce 2008. Podle WTO by se toky světového obchodu mohly letos snížit až o třetinu. A předpovědi kapitálových toků jsou podobné, přičemž se předpokládá, že přímé zahraniční investice klesnou v období 2020/21 až o 30–40 %. Přeshraniční cestování také prudce klesá. Očekává se, že letos se počet cestujících v mezinárodním měřítku sníží až o 1,5 miliardy. Tyto a různé další dopady krize vystavují mnoho lidí, společností a sektorů ekonomiky náročným testům.

Podpora našeho imunitního systému

I přes pochmurné vyhlídky na rok 2020 si nemyslím, že po krizi bude následovat trvalý masivní pokles globální propojenosti. Myslím, že proces globalizace se znovu rozběhne. Dokonce ani nejpesimističtější scénáře nepočítají s kolapsem obchodních a kapitálových toků. Místo toho předpokládané poklesy předpovídají návrat k úrovním, které byly v roce 2000 považovány za známku hyperglobalizace. Zároveň na mnoha místech pandemie jasně ukázala, jak důležitá je globalizace pro náš ekonomický a sociální „imunitní systém“.

Během této krize se mnoho globálně působících společností ocitlo v mnohem lepším postavení než společnosti s čistě národním nebo regionálním zaměřením. To dává smysl: společnosti působící pouze v jedné zemi jsou zcela závislé na místní situaci. Na druhé straně společnosti se sídlem v mnoha zemích jsou silnější a flexibilnější. Například na začátku krize globální podniky působící v Číně jako první pociťovaly dopady karantény a uzavření podniků. Tato počáteční nevýhoda se však změnila ve výhodu, protože oživení v Číně nyní poskytuje podporu společnostem, které tam podnikají. Každé odvětví je samozřejmě jiné, ale v současné době mezinárodní společnosti projevují větší odolnost.

Otevřenost chrání před zranitelností

Z podobných důvodů se také domnívám, že mnoho hlasů, které vyzývají k domácí výrobě a k nacionalizaci hospodářských odvětví, je zavádějících. Vnitrostátní dodavatelské řetězce nemusí být nutně odolnější. V budoucnu budou dodavatelské řetězce muset být více diverzifikovány, což znamená více globalizace, ne méně. Určitě má smysl přijmout preventivní opatření a vybudovat strategické rezervy základního zboží pro případ nouze. Nezapomínejme však, že globální dělba práce je pro prosperitu životně důležitá. Nemělo by smysl – a v dlouhodobém výhledu by se ukázalo jako neudržitelné, kdyby například každá země vyráběla všechny své vlastní léčivé přípravky.

Nepochybuji o tom, že otevřené, rozmanité společnosti se nakonec v době krize stanou robustnějšími. Právě teď potřebujeme globálně propojený výzkum a nejlepší lékařské znalosti z celého světa, abychom tento virus dostali pod kontrolu. A potřebujeme více přeshraniční spolupráce, jako je sdílení bezplatné kapacity intenzivní péče nebo vysílání týmů lékařů do jiných zemí. Bariéry zavedené před krizí, jako jsou cla na léčivé přípravky, skutečně ohrožují problémová místa v zásobování. Jak se nyní děje, řada vývozních omezení a dovozních cel se vztahuje na mnoho zdravotnických a hygienických potřeb, které jsou právě teď klíčové.
Moje výzva k větší otevřenosti se vztahuje ještě více na chudší regiony, z nichž některé právě začaly pociťovat dopady krize COVID-19. I zde může přístup na světové trhy znamenat větší odolnost. Například pro malé podniky a mikropodniky, jejichž místní prodej se zastaví, nabízí elektronický obchod (včetně přeshraniční přepravy) naději. To samozřejmě vyžaduje příznivé prostředí, včetně moderních celních procesů a menší byrokracie na hranicích. DHL spolupracuje již mnoho let s mezinárodními partnery na poskytování podpory v této oblasti.

Trocha normálnosti v krizi

Dnes všichni na vlastní kůži pociťujeme, do jaké míry závisí naše blaho na obchodu, fungující logistice a globálním digitálním připojení. Představte si, jak by se tato pandemie odehrála před několika desítkami let – bez pokročilých systémů elektronického obchodování, bez výkonné globální IT infrastruktury a bez technologií, platforem a chytrých telefonů, které by nás propojily. Všechny tyto úspěchy nám umožňují udržovat mnohem větší kontinuitu, než by bylo možné v minulosti.

Dnes má mnoho zaměstnanců možnost pracovat z domova a spojit se vzdáleně se svými zákazníky a kolegy. Manažeři mohou učinit obchodní rozhodnutí, aniž by museli být fyzicky na jednom místě. Rodina, příbuzní a přátelé mohou zůstat v úzkém kontaktu, aniž by se navzájem viděli. I když jsme izolovaní, máme přístup k nekonečnému množství digitálních informací a zábavy. Elektronický obchod se v kombinaci s nejmodernější logistikou stal dnes důležitým záchranným   lanem.
Pevně ​​věřím, že díky globální propojenosti je náš svět v současné krizi stabilnější a méně zranitelný. Měli bychom za to být vděční. A v zájmu světového sociálního a ekonomického „imunitního systému“ musíme zajistit, aby globalizace neutrpěla nenapravitelné škody. Čím lépe to uděláme, tím odolnější zůstaneme, a tím jednodušší pro nás bude opětovné zrychlení po krizi.

John Pearson, DHL Express