Aktuality

Mezinárodní poskytovatel přepravních a logistických služeb v uplynulém roce významně přispěl na různé charitativní projekty, což odráží jeho závazek ke společenské odpovědnosti a angažovanosti v komunitním životě.

Evropa: sdílení bohatství a podpora zdraví

Společnost cargo-partner v Evropě stála v čele přístupu k charitativním aktivitám, který se vyznačuje různorodými aktivitami. Naposledy rakouský tým spolupracoval s iniciativou Mary’s Meals na přepravě 3 825 batohů naplněných školními potřebami a oblečením do Malawi, čímž podpořil vzdělávání dětí v nouzi. Když v únoru zasáhlo Turecko ničivé zemětřesení, místní tým společnosti cargo-partner a vedení společnosti pracovali bok po boku a poskytli významnou podporu v rámci místní humanitární pomoci: od vyslání kamionů s tolik potřebnými zásobami až po shromáždění darů v celkové výši 200 000 €.

Slovenský tým podpořil projekt „Koľko lásky“ (Kolik lásky), který shromažďuje vánoční dárky pro seniory. Již několik let poskytuje společnost cargo-partner této organizaci zdarma skladovací prostory v iLogistickém centru Bratislava a přispívá částkou 4 000 € ve formě dárků a také dárkových krabiček připravených zaměstnanci. Manchesterská pobočka ve Velké Británii vybrala 300 £ pro organizaci Macmillan Cancer Support prostřednictvím každoroční „ranní kávy“ na pomoc osobám postiženým rakovinou, zatímco v Irsku věnovala společnost cargo-partner 1 000 € organizaci Focus Ireland, která podporuje lidi bez domova, a také pomohla vybrat dárky na její výroční večeři.

V Bulharsku společnost podpořila organizaci uprchlických žen Council of Refugee Women, když zajistila přepravu a uskladnění zimního oblečení a obuvi, které jim darovala organizace UNICEF. V Bosně a Hercegovině přepravovala společnost cargo-partner trička pro humanitární závod pořádaný organizací „Srce za Djecu“ (Srdce pro děti), přičemž někteří kolegové si trička zakoupili a závodu se sami zúčastnili. Společnost také věnovala novoroční dárky pro děti ve spolupráci s organizací „Ruku na srdce“. A společnost cargo-partner v Srbsku spojila své síly se sdružením Sport for All (Sport pro všechny), aby umožnili otevření letního eko-rekreačního tábora u jezera Perućac, který podporuje ochranu životního prostředí a zdravý životní styl mladých lidí.

Kromě toho centrála společnosti cargo-partner podpoří v lednu 2024 sdružení „Die Nachbarinnen“ (Sousedé) darem ve výši 30 000 €. Toto sdružení posiluje postavení žen migrantů, aby zvládaly náročné situace a zlepšily svou integraci do společnosti. Zaměstnankyně, které jsou samy migrantkami, působí ve sdružení jako průvodkyně a nabízejí svou podporu. V Rakousku členové tohoto sdružení vyrobili tašky na notebooky a pouzdra na tužky z plachet na nákladní automobily, které byly použity jako dárky v rámci dopravní logistiky v Mnichově.

Společnost cargo-partner ve spolupráci s organizací Jugend Eine Welt podporuje od roku 2014 denní centrum a mateřskou školu pro romské a sintské děti v osadě Orechov Dvor ve slovenské Nitře. V roce 2023 přispěla společnost cargo-partner na romský projekt částkou 25 000 €.

Asie: skutky laskavosti napříč hranicemi

V celé Asii týmy cargo-partner prokázaly svou oddanost společenské odpovědnosti prostřednictvím různých iniciativ. V Singapuru zaměstnanci dobrovolně pracovali v polévkové kuchyni Willing Hearts (Ochotná srdce) a vstávali brzy ráno, aby uvařili teplé jídlo pro marginalizované občany. Společnost cargo-partner Myanmar spolupracovala s japonskou společností Apex International Inc. a společně zprostředkovaly dar v podobě nábytku, oblečení, tašek a knih dětskému domovu Agape ve válkou zmítaném Myanmaru. Společnost cargo-partner Malajsie se podílela na recyklační iniciativě a spolu s domovem Lovely Disabled Home shromáždily 150 kg recyklovatelných materiálů na pomoc zajištění pracovních příležitostí pro fyzicky a mentálně postižené osoby.

Také společnost cargo-partner Korea našla inovativní způsoby, jak spojit budování svého týmu s přínosnou aktivitou. V květnu se členové týmu vydali na „plogging“, což je kombinace běhu a sběru odpadků, aby podpořili svoji fyzickou kondici a zároveň přispěli k čistšímu životnímu prostředí. V září tým uspořádal v kanceláři výměnu použitých věcí spojenou s věcnými dary místní charitě. Tým cargo-partner v Thajsku inicioval projekt přeměny vyřazených plastů na cenné suroviny, včetně výroby mnišských rouch a nemocničních polštářů. A konečně, pobočka cargo-partner v čínském Xiamenu zorganizovala úklid pláží, aby pomohla bojovat proti znečištění moří.

USA: zlepšování nálady a zvyšování povědomí

V USA společnost cargo-partner předvedla svůj závazek pozitivně ovlivňovat místní komunity. Pobočka v Chicagu přivítala sbor sirotků Matsiko World Orphan Choir, a přispěla tak k jeho poslání povznášet zranitelné děti prostřednictvím sjednocující síly hudby a zároveň zvyšovat povědomí o dětské chudobě. Newyorský tým mezitím spolupracoval s charitativní organizací River Fund a daroval oblečení a knihy na podporu iniciativ na zmírnění chudoby v centru města.

Zakladatel a generální ředitel společnosti cargo-partner Stefan Krauter uvedl: „Jsem hrdý na rozmanité a kreativní komunitní iniciativy našich týmů po celém světě. Tyto projekty odrážejí náš závazek ke společenské odpovědnosti a ztělesňují naši základní hodnotu vyjádřenou sloganem „bereme to osobně“, která inspiruje naše týmy k tomu, aby ze sebe každý den vydávaly to nejlepší. Náš závazek se netýká jen přepravy zboží, ale také dodávání naděje a budování lepší budoucnosti.“

Zdroj: cargo-partner