Aktuality

Přechod od fyzického potvrzení o převzetí zásilky k elektronické formě přinesl Gebrüder Weiss zisk titulu „Technická a technologická inovace roku“ v odborné soutěži Log-In 2021. Využití elektronické formy dokumentace doručení zásilek přináší rychlejší procesy, vyšší efektivitu a zároveň nižší zátěž pro životní prostředí. „Prvenství v tak prestižní soutěži, kterou Log-In je, si velmi vážíme. Inovace posouvají celé odvětví logistiky stále dopředu a jsou jednou z důležitých komponent naší dlouhodobé strategie,“ řekl Jan Kodada, ředitel obchodu a marketingu Gebrüder Weiss ČR.

Ocenění Log-In pro nejlepší inovace a inovátory českého logistického trhu za uplynulý rok byla zveřejněna a předána na Galavečeru logistických inovací v rámci tradiční české logistické konference EASTLOG. Logistické inovace byly dále rozděleny do tří kategorií a každá měla svého odborného garanta. V kategorii Technická a technologická inovace roku, kterou zaštítil prof. Vladimír Mařík z Českého vysokého učení technického, získal prvenství Gebrüder Weiss za svoji implementaci paperless procesu potvrzení o doručení zásilek. Navzdory komplikovanému období pandemie koronaviru a s ní spojených změn a omezení ve světové logistice se řadě společností podařilo implementovat inovace v mnoha oblastech logistické praxe a v dané kategorii tak bylo přihlášeno nejvíce soutěžních projektů v historii soutěže.

„Soutěž Log-In je vždy přehlídkou toho nejlepšího, co se v České republice z oblasti logistických inovací v posledním roce objevilo. Je dobře, že celé logistické odvětví dokazuje svoji schopnost rychle reagovat na měnící se podmínky na trhu i stále se zvyšující očekávání zákazníků. Všechny projekty v soutěži jsou velmi inspirativní a těší mne, že posouvají celý náš obor kupředu. V Gebrüder Weiss se přitom vždy soustředíme na to, aby naše služby přinášely našim klientům vedle spolehlivosti také konkurenční výhody,“ uvádí Jan Kodada.

Podstatou inovace, ze kterou Gebrüder Weiss získal ocenění Log-In, je přechod na elektronické potvrzení o doručení zásilek sběrné služby. Jedním z hlavních přínosů využití elektronického POD (proof of delivery) je zjednodušení a zrychlení administrace celého přepravního procesu. Namísto dvou vyhotovení příslušného dokumentu postačí jediný elektronický, který je uložen v tzv. optickém archivu a zákazníci do něj mohou kdykoli nahlédnout prostřednictvím zákaznického portálu myGW. Dřívější postup, kdy se do archivu dostávalo fyzického potvrzení o doručení, vyžadoval delší čas pro zpracování a multiplikoval práci s jediným dokumentem. V současném plně elektronickém procesu dochází k potvrzení převzetí zboží prostřednictvím dotykového scanneru, který obsluhuje doručující řidič, a informace se tak přenáší efektivně a bez časové prodlevy.

Elektronický systém umožňuje totéž, co je možno zaznamenat na papír. Od informací o stavu doručení, případném poškození každého nákladového kusu včetně pohodlného pořízení dokumentačních fotografií až po evidenci paletového konta. Všechna data se pak okamžitě přenáší do centrálního systému a z něj do portálu myGW. Zákazník má tedy k dispozici informace o průběhu doručení zásilky v reálném čase. Méně tištěných dokumentů přináší také úsporu papíru, což snižuje dopad činnosti Gebrüder Weiss na životní prostředí.

Zdroj: Gebrüder Weiss