Aktuality

Dne 1. dubna 2022 spustila logistická společnost Gebrüder Weiss novou kampaň Cycling around the world, jejímž záměrem bylo ujet společně na kole 40 075 kilometrů, což je délka rovníku Země. V rámci Cycling around the world bude po skončení kampaně za každých 40 ujetých kilometrů zasazen jeden strom na území Togy, ve kterém dochází k masivnímu kácení lesů.

Cyklisté dosáhli vytyčeného cíle již za měsíc a patnáct dní od zahájení, v tuto chvíli je téměř překonána vzdálenost 80 000 kilometrů, a tak se novou výzvou stává trojnásobek délky rovníku. „Tato kampaň se soustředí na více cílů zároveň. Pomáhá nejen z enviromentálního hlediska, ale také motivuje jednotlivce k pohybu,“ vysvětluje Jan Kodada, ředitel obchodu a marketingu Gebrüder Weiss ČR.

Cyklistická kampaň se protíná s projektem Corporate Forest, na kterém se Gebrüder Weiss podílí ve spolupráci s jejich partnerem natureOffice. Tento projekt přispívá k rozvoji lesů a jejich udržitelnosti. V oblasti západoafrické Togy zaručí příjem pro místní obyvatelstvo, dlouhodobá pracovní místa, ochranu půdy před vysycháním a v neposlední řadě také ochranu klimatu. Předem stanovený cíl, 40 075 kilometrů, kterého se podařilo dosáhnout už 15. května, zajistil vysazení přibližně 1 000 stromů na území Tožské republiky v Africe. Vzhledem k mimořádnému zájmu a zapojení zaměstnanců, obchodních partnerů i široké veřejnosti však již nová výzva slibuje rozsah pomoci dokonce 3 x vyšší. „Velice nás těší zájem, který naše kampaň získala po celém světě a pochopitelně i v ČR. Díky všem za podporu i účast, konec akce je stanoven na 30. září 2022 a já věřím, že díky naší společné aktivitě bude vysazeno 3 000 nových stromků,“ doplňuje Jan Kodada.

Po dobu trvání kampaně se mohou účastníci zapojovat do šesti cyklistických výzev, které pro ně společnost Gebrüder Weiss připravila. Po jejich splnění obdrží dárek. Výzvy Euro Express a Orange Eagle mají předem určené ceny, zatímco u ostatních výzev se budou ceny losovat. Vítězové budou kontaktováni přes aplikaci Radbonus první pracovní den po skončení kampaně. Současně probíhá i individuální tabulková soutěž, ve které mohou jednotlivci porovnávat své výsledky nejen se svými známými, ale i s ostatními účastníky z celého světa.

Podrobné infromace o cyklistické kampani najdete na webových stránkách https://restart.radbonus.com/gw-en/.

Zdroj: Gebrüder Weiss ČR