Aktuality

Logistická společnost Gebrüder Weiss si stanovila ambiciózní cíle, které podrobně popisuje ve své zprávě o udržitelnosti. Například do alternativních pohonů chce investovat deset milionů eur. Především se však v souladu se svou strategií udržitelnosti GWcares zaměří na postupné snižování uhlíkové stopy až na nulu. Do roku 2030 by tak měla být vlastní logistická zařízení zcela uhlíkově neutrální. Firma se tím hlásí k odpovědnosti vůči životnímu prostředí a přispívá ke globálním klimatickým cílům.

Pro tyto účely se společnost Gebrüder Weiss cíleně zaměřila na emise CO₂ na všech svých 180 pobočkách. Aktuální množství emisí CO₂ a spotřebu energie na pobočkách firma uvádí ve své poslední zprávě o udržitelnosti. Tyto emise chce nyní výrazně snížit – o 10 % za rok.

Zpráva o udržitelnosti rovněž předkládá důležitá opatření na cestě ke klimatické neutralitě: například moderní logistické systémy, které využijí všechny možnosti úspory energie a nadále budou snižovat závislost na omezených zdrojích. Důležitou roli přitom hraje instalace fotovoltaických panelů na střechách logistických terminálů. V rámci koncernu Gebrüder Weiss jsou v tuto chvíli umístěny na celkem 18 budovách a dohromady vyrobí přes 4 600 MWh elektřiny za rok, což aktuálně pokryje 18 % spotřeby energie celého koncernu. Tento podíl se má po výstavbě dalších fotovoltaických panelů každý rok zvyšovat o 15 %. V České republice tak dojde k instalaci fotovoltaických panelů během prvního pololetí příštího roku, a to na střechy terminálů v Jenči u Prahy a Syrovicích u Brna. „Výkon solárních elektráren (FVE) odpovídá 1 MWp elektřiny v centrále v Jenči a 170 kWp na terminálu v Syrovicích,“ upřesňuje Jan Kodada, obchodní a marketingový ředitel společnosti Gebrüder Weiss ČR. Pro kontrolu účinnosti všech opatření instalovala společnost Gebrüder Weiss na svých evropských pobočkách systém monitorování spotřeby energie. V následujících letech jej chce instalovat po celém světě.

Investice do alternativních pohonů

Společnost Gebrüder Weiss kromě toho zvyšuje podíl alternativních pohonů v oblasti těžkých nákladních vozidel a vyvíjí nízkoemisní řešení pro poslední míli. V oblasti vídeňské městské dopravy využívá nákladní elektromobil, stejně tak řeší dodávky pro koncové zákazníky v Rakousku pomocí nákladních automobilů na elektrický pohon. Ve Švýcarsku pak firma od ledna 2021 využívá pro běžný provoz jeden z prvních vodíkových nákladních automobilů na světě. V roce 2023 plánuje nasazení dalších pěti nákladních vozů na vodíkový pohon v Německu. Také v Rakousku pracuje Gebrüder Weiss společně s partnery a konkurenty na zavedení vodíkových nákladních automobilů. Firma má v úmyslu investovat do roku 2025 přibližně deset milionů eur do alternativních pohonných systémů.

Další informace o aktivitách společnosti Gebrüder Weiss v oblasti udržitelnosti najdete zde: https://sustainability.gw-world.com/sustainablity-report-2021/.

Zdroj: Gebrüder Weiss